AKTUELT

Sustain udvider teamet med erfaren senior projektleder
Til eksekveringen af den nye 2024-strategi opruster Sustain nu teamets faglige kapacitet med den erfarne senior projektleder Steen Gravenslund Olesen. Vi har taget en snak med Steen om den nye stilling og om baggrunden for sammen med Sustain at styrke den grønne omstilling i Danmark.

Intelligent samspil mellem energieffektive bygninger og det smarte energisystem kalder på landets stærkeste kompetencer.

Med Sustains nye 2024-strategi byder fremtiden på en endnu mere ambitiøs og fokuseret tilgang til energirenovering og grønne projekter på tværs af den danske ejendomsmasse. Virksomhedens nye strategi indbefatter bl.a. at levere totalydelser inden for rådgivning og eksekvering, monitorering af resultater samt finansieringsmuligheder, hvor der kan være økonomiske begrænsninger for at realisere rentable grønne projekter. I alt sin enkelthed betyder dette, at Sustain kommer til at være den tydeligste spiller på markedet, når det kommer til at løse bygherrers og beslutningstageres samlede behov for rådgivning i energi- og bæredygtighedsprojekter. Til eksekveringen af denne nye strategi opruster Sustain nu teamets faglige kapacitet med den erfarne senior projektleder Steen Gravenslund Olesen. Vi har taget en snak med Steen om den nye stilling og om baggrunden for sammen med Sustain at styrke den grønne omstilling i Danmark.

Steen Gravenslund Olesen har mere end 25 års erfaring med projektering og implementering af energibesparelser i bygninger samt med omlægning til lavemissionsenergiforsyning – senest som projektleder og specialist i COWI. Især inden for de seneste år har Steen arbejdet med udvikling og implementering af renoveringsprojekter hvor de målsatte CO2– og energibesparelser gennem anvendelse af datadrevet energiledelse opnås, samtidig med at fokus holdes på den optimale komfort i bygningerne.

 

I løbet af sin karriere har Steen bl.a. fungeret som projektleder for udvikling af et avanceret dataværktøj, der kombinerer danske bygnings- og boligregisterdata (BBR-data), energimærkning på baggrund af målt forbrug samt beregningsalgoritmer, der estimerer energibesparelse og de relaterede investeringer. Der er derfor ingen tvivl om, at Steen kommer til at spille en nøglerolle i eksekveringen af Sustains nye strategi og rådgivningsspektrum, hvor barren vil blive sat højt i forhold til at sikre, at bygningerne gøres energieffektive, med fokus på det gode indeklima, samtidig med at bygningerne gøres til aktive medspillere i fremtidens intelligente energisystem.

 

Hvordan skal din profil og erfaring sættes i spil i Sustain, både konkret her og nu, og på længere sigt i tråd med virksomhedens 2024-strategi?

 

Jeg ser frem til at bringe mine erfaringer med grøn omstilling af bygninger og bæredygtig energiforsyning i spil i Sustain. Jeg motiveres af at kunne bistå kunderne med at indfri potentialet for energieffektiviseringer, som gemmer sig i deres bygninger. På kort sigt vil jeg træde ind i en række igangværende opgaver ift. etablering af energifællesskaber i Nyborg, Roskilde og Fælledby.

 

Hvilken rolle kommer kollektive, vedvarende og lokalt forankrede energisystemer og -løsninger til at spille for den grønne omstilling i Danmark – nu og i fremtiden?

 

EU presser på for at bane vej for flere energifællesskaber og det forudsætter, at borgerne får en langt mere fremtrædende og aktiv rolle i den grønne omstilling. Borgere, offentlige myndigheder og lokale virksomheder kan gå sammen og bidrage med bynære energiløsninger. Hvis det kombineres med tilbud om medejerskab af de landbaserede vindmøller og solcelleinstallationer vil etableringen af energifællesskaber kunne medvirke til at sikre opbakning til den grønne omstilling.

 

Med REPowerEU-initiativet er der igangsat en strategi for primært for at styrke energisikkerheden. Initiativet indeholder også et tydeligt krav til medlemsstaterne om at spare og producere fossilfri energi og for at diversificere vores energikilder. Strategien adresserer det enorme uforløste potentiale, der ligger i at gøre vores bygninger mere selvforsynende via tagbaserede solcelleanlæg, intelligente og energieffektive og dermed frigør bygningernes fleksibilitet ift. energisystemet.

 

Grøn omstilling og energieffektivisering af den danske boligmasse kan i den grad accelereres, hvis man allerede i rådgivningen tænker holistisk. Hvordan kan vi at sætte skub i denne udvikling?

 

Den holistiske tankegang, som især Sustain er kendt for, er et ledende princip – også i praksis. Bygningerne skal kunne anvendes som lokale energibuffere, og det kan de bedst når de er er energieffektive. Med den rette balance mellem kendte robuste reguleringsprincipper og nye prognosebaserede IoT-løsninger vil decentrale varmepumper blive intelligent optimeret i forhold til behov, lokal vedvarende energiproduktion samt minimering af belastning af det lokale lavspændingselnet. Centrale varmepumpeanlæg, samproduktion (køl/varme) samt udnyttelse af overskudsvarme vil herudover kunne optimeres ift. bedst mulig udnyttelse af fjernvarmenettet, som skal udbygges kraftigt i de kommende år, samtidig med at fremløbstemperaturen reduceres.

 

Energieffektivisering handler ikke kun om optimering af bygninger, men i den grad også om optimering af hele bydele og grøn demokratisering. Hvad betyder det for dit arbejde?

 

Jeg har de sidste godt 10 år løbende arbejdet for at fremme elbiler og det er enormt vigtigt at få det indarbejdet i alle nybyg- og renoveringssager. De igangværende opgaver med etablering af energifællesskaber indeholder også det spor, så det er en helt central opgave at få sat skub i den grønne demokratisering, få udbygget infrastrukturen til elbiler og få indlejret ladestandere i det samlede kollektive energisystem. Her ser jeg især frem til, at V2H- og V2G-løsninger muliggøres. Det kan vise sig at være et stort aktiv, dels ift. omkostningseffektiv integration af 100% vedvarende energi i vores elsystem og dels ift. at sikre vores forsyning i en mulig fremtid med risiko for kortere eller længere nedbrud.

 

Sustains CEO Christian Niepoort istemmer Gravenslunds pointer: “Steens erfaringer spiller rigtig godt sammen med Sustains 2024-strategi, og vi kommer i den grad til at trække på Steens ekspertise både som projektleder og som specialist inden for energirådgivningsområdet. Vi er allerede kommet rigtig godt fra start i år, og vi ser frem til at have oprustet vores team med endnu en faglig sværvægt.”

 

 

 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.