AKTUELT

Lavere CO₂-aftryk, driftsbesparelser og godt indeklima på Gribskov Kommunes skoler
Gribskov Kommune og Sustain går sammen om energibesparelser og bedre indeklima på kommunens skoler 

Sustain har sammen med Gribskov Kommune indledt omfattende screeninger af kommunens skoler for at skabe overblik over potentielle energioptimeringer. Det er grundlæggende en god forretning, da beslutnings-oplægget gør Gribskov Kommune i stand til at placere deres budgetmidler, så de investeres med det højest mulige afkast og samtidig sikrer et godt indeklima på kommunens skoler. Yderligere vil projekterne have en vigtig CO2 besparende effekt. 

“Vi ser stor værdi i at sikre gode energiforhold og et godt indeklima på vores skoler. Screening af skolerne hjælper os til at skabe overblik over de eksisterende forhold, så vi har et godt beslutningsgrundlag for, hvordan vi skaber de mest effektive energioptimeringer og derigennem de bedste forhold for kommunens børn og unge,” udtaler Søren Korsholm, centerchef for Byudvikling og Ejendomme i Gribskov Kommune.  

Sustain udfører en indledende dataindsamling og analysefase, en fysisk screening af syv skoler samt afsøgning af fundingmuligheder. På basis af dette leverer Sustain et beslutningsoplæg, der gør Gribskov Kommune i stand til at prioritere den kommende disponering af budgetmidler bedst muligt.  

“Vi er stolte af at hjælpe skolerne i gang med de valg, som sikrer bedre energiforhold. Energiscreeningerne baner vejen for at finde frem til optimale energirenoveringer, som både sænker CO2-aftryk og økonomiske omkostninger. Energirenoveringerne er en af de mest rentable løsninger i den grønne omstilling, og det er derfor essentielt for os at kunne hjælpe med at kortlægge potentialerne for skolerne,” udtaler Christian Niepoort, CEO hos Sustain. 

Sustains beslutningsoplæg udformes på baggrund af en dataindsamling og besigtigelser samt ventilations- og indeklimamålinger. Derefter bearbejdes data med henblik på at udarbejde realistiske besparelsesestimater og budget. Afslutningsvist præsenteres beslutningsoplægget for kommunen, som derefter kan placere sine budgetmidler strategisk.     

Kasper Børker Brokær, som er projektleder hos Sustain, udtaler: “Arbejdet med at besigtige bygninger og måle på de tekniske installationer giver et godt overblik over bygningernes optimeringspotentialer. Jeg er overbevist om, at arbejdet med at kortlægge potentielle energiprojekter er et vigtig skridt i grøn omstilling for skoler. Det er flot, at Gribskov Kommune vil gå forrest og prioritere midler til de grønne energiprojekter baseret på et udførligt beslutningsgrundlag.” 

Hvis jeres skoler eller kommunale bygninger trænger til en energiscreening, kan I med Sustains energiscreeninger få et komplet overblik over besparelsespotentialer. Kontakt os gerne på telefon +45 72 20 08 66 eller på info@sustain.dk. 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.