AKTUELT

FOB Kalundborg udvider renovering og fordobler energibesparelser
Boligforeningen FOB Kalundborg sætter skub i den grønne omstilling af almene boliger i samarbejde med SustainSolutions og Danmarks Grønne Investeringsfond.

I maj 2020 blev der vedtaget en bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger for 30 mia. kr. Den almene boligforening FOB Kalundborg er gået foran på aftalens grønne ambitioner og har indgået aftale om mere end at fordoble energibesparelserne i forbindelse med en større helhedsrenovering støttet af Landsbyggefonden. Det samlede projekt medfører besparelser på både varme, el og vand, hvilket resulterer i en CO2-gevinst på ca. 600 tons om året.

”I FOB Kalundborg er vi meget glade for samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond og Sustain, hvorved det er blevet muligt at tilføre energirenovering til vores helhedsplan. Det har længe været et ønske blandt vores beboere at højne komforten ved at mindske trækgener og undgå kuldenedfald. At renoveringen så samtidig betyder en stor CO2-besparelse, som også gavner klimaregnskabet, gør det jo bare ekstra glædeligt,” siger Christen Mors, adm. direktør i FOB Kalundborg.

Aftalen om at accelerere energibesparelserne er indgået med virksomheden SustainSolutions, der administrerer pensionskassen PKA’s grønne energifond. Sustain finansierer og udfører energirenoveringer ved at tilbyde en version af den såkaldte ESCO-model, hvor investeringen i de grønne tiltag betales tilbage ved hjælp af energibesparelserne over en årrække. SustainSolutions stiller samtidig garanti for hovedparten af energibesparelserne. På den måde skal beboerne ikke have penge op af lommen, og når investeringen er betalt tilbage, går den fulde besparelse til beboerne.

Historisk samarbejde 

Finansieringen til de ekstra grønne tiltag kommer fra PKA’s grønne energifond og Danmarks Grønne Investeringsfond. Det er første gang, parterne går sammen om at finansiere grønne tiltag. Der er tale om en merinvestering på ca. 26 mio. kr. i tillæg til det oprindelige projekt støttet af Landsbyggefonden, hvor knap 400 boliger renoveres til en værdi af cirka 300 mio. kr.

“Energibesparelser er en meget vigtig del af den grønne omstilling. Nybyggeri skal i forvejen leve op til strenge energikrav. Det største potentiale for energieffektivisering ligger derfor i den eksisterende bygningsmasse, specielt i bygninger opført før 1979. Det går slet ikke hurtigt nok, men vi er glade for med vores lån til FOB Kalundborg at kunne være med til at sikre energibesparelser i alment boligbyggeri til glæde for både beboerne og miljøet. I Danmarks Grønne Investeringsfond er vi meget optagede af, hvordan vi kan sikre accelererede energieffektiviseringer i langt større omfang i hele Danmark,” siger Michael Zöllner, Managing Director i Danmarks Grønne Investeringsfond.

”Skal vi leve op til målet om 70 % CO2-reduktion inden 2030, er det helt centralt, at alle rentable energiprojekter i den almene sektor realiseres. FOB Kalundborg er et fremragende eksempel på en aktør, der går foran. Vi garanterer en stor andel af energibesparelserne, fordi vi som privat aktør gerne lægger hånden på kogepladen. Det sikrer, at det er rentable projekter der bliver gennemført i tæt samspil med helhedsrenoveringen, Landsbyggefonden støtter,” siger Christian Niepoort, adm. direktør i Sustain.

Merinvesteringen betyder bl.a., at der er kommet ekstra midler til at udskifte de tekniske installationer, såsom cirkulationspumper, til nye og energivenlige modeller, ligesom flere af installationerne vil blive efterisoleret. Der bliver samtidig installeret intelligent styring, der bidrager til at nedbringe energiforbruget. Merinvesteringen har også banet vejen for, at de nye vinduer bliver mere energivenlige, og at facader, ydervægge samt gavle kan isoleres optimalt.

Samarbejdet mellem FOB Kalundborg, Sustain og Danmarks Grønne Investeringsfond er et eksempel på, hvordan den almene sektor kan sænke CO2-udledningen betragteligt gennem renoveringer. Samlet har sektoren et grønt investeringspotentiale på ca. 17 mia. kr., der kan skabe en CO2-besparelse på op til 500.000 tons om året. Det viser en udregning fra Sustain. For at komme i mål kræver det, at energibesparelserne accelereres. At foretage grønne merinvesteringer til Landsbyggefondens projekter, hvor alle rentable grønne tiltag bliver taget med, vil skabe en besparelse på op til 350.000 tons CO2 om året.

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.