AKTUELT

Energieffektivisering kræver brancheindsigt – og at møde bygherre i øjenhøjde
Fra starten af 2024 byder Sustain velkommen til John Albertsen i investorkredsen og i den anledning har vi taget en snak om, hvad brancheindsigt og kompetencer inden for virksomheds- og procesudvikling kommer til at betyde for Sustains udvikling fremover.

Fra starten af 2024 kan rådgivningsvirksomheden Sustain byde John Albertsen velkommen i investorkredsen. Men hvad betyder det for virksomheden at få nye og stærke kræfter inden for bl.a. virksomheds- og procesudvikling ind – og hvordan kan en investor være medaktør i udbredelsen af energieffektivisering på nye markeder? Læs med i interviewet her.

 

I de senere år er efterspørgslen på uvildig bygherrerådgivning og projektudvikling inden for energirenovering og energieffektivisering steget markant. Energirenovering rangerer højt på mange virksomheders dagsordner, da det efterhånden er bredt anerkendt, at energieffektivisering er en af de hurtigste og billigste tiltag i den grønne omstilling. Dette stiller naturligvis høje krav til rådgivningsydelserne, idet bygherre skal sikres det bedst mulige projekt målt på totaløkonomi og kvalitet. Det kan den nye investor i Sustain, John Albertsen, nikke genkendende til – og samtidig er det vigtigt, at man tilpasser rådgivningstilbuddene til landets sektorer og brancher, således at rådgivervirksomhederne kontinuerligt møder bygherre i øjenhøjde og får identificeret konkrete behov.

 

Udover nu at have trådt ind i investorkredsen i Sustain er John Albertsen stifter og medejer af AL Engineering og fungerer til dagligt som CEO og senior specialist i virksomheden, der tilbyder konsulentydelser inden for farma-, biotek og medicobranchen. AL Engineering har i nu over 20 år vist vejen i forhold til at opbygge en succesfuld og anerkendt ingeniørtung rådgivervirksomhed inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Denne rejse har stillet store krav til virksomhedens interne og eksterne processer, der nu er vokset sig stærkere end nogensinde. Som aktiv investor fra årets begyndelse vil John derfor bistå Sustain med intern rådgivning i energieffektiviseringspotentialerne inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri.

 

Vi har taget en snak med John Albertsen om ambitionerne og bevæggrundene for at indtræde i investorkredsen i Sustain.

 

Fortæl om dine erfaringer og holdninger til energieffektivisering generelt og om din personlige motivation for den grønne omstilling.

Den grønne omstilling har altid interesseret mig utroligt meget. Derfor har jeg også altid prøvet at tænke i energieffektiviseringer, hvor dette har været muligt. Vi må starte med os selv og prøve at sprede budskabet på den gode og konstruktive måde. Der skal også være en verden til vores efterkommere.

 

Hvad er motivationen for at indgå i investorkredsen?

 

Jeg håber, at jeg med mine over 30 års erfaring med industrielle processer, anlæg og løsninger kan sparre med projektledelsen hos Sustain. Desuden vil jeg med mine over 25 års erfaring fra life science industrien kunne bidrage med vigtig viden og erfaringer omkring den regulatoriske del og processerne for energieffektiviseringer i denne del af branchen.

 

Hvordan kan din baggrund og dit erfaringsgrundlag hjælpe med at eksekvere Sustains nye strategi?

 

Her tænker jeg specielt i to områder; konsulentdelen og life science industrien. Konsulentdelen hos Sustain kan prioriteres og vækstes yderligere. Den rejse har jeg været på med AL Engineering, hvor jeg har bygget en konsulentvirksomhed op fra bunden af til i dag at have tæt på 30 konsulenter ansat. Sustain er allerede godt på vej og jeg håber, at vi sammen kan eksekvere det yderligere iht. Sustain’s nye strategi. At levere energieffektiviseringer til life science industrien er typisk mere komplekst end traditionelle energieffektiviseringer. Her er den regulatoriske del og processerne også en vigtig del. Det er typisk validerede processer og energieffektiviseringen kan derfor kræve, at ændringerne valideres. Her vil min mangeårige erfaringer fra denne branche kunne bidrage til at opbygge disse kompetencer hos Sustain.

 

Hvor står life science/farma/medico/biotek-industrien ift. energieffektivisering? Hvad er potentialerne i værdi-, forsynings- og produktionskæder, erhvervs- og produktionsejendomme og andre steder?

De store danske aktører på markedet har i de sidste par år skærpet deres profil inden for den grønne omstilling. Det tænkes ind i etableringen af de mange nye produktionsfaciliteter i Danmark og forsyningslinjerne ifm. disse. Det samme kommer til at gælde de eksisterende produktionsfaciliteter og forsyningslinjer.

 

Og er der særlige branchespecifikke erfaringer, du mener skal fremhæves?

Sustain er allerede i besiddelse af nogle yderste kompetente erfaringer og viden inden for energieffektiviseringer. Dette har de bevist i deres arbejde og løsninger til gavn for deres kunder igennem mange år nu. Jeg håber, at jeg kan være med til at styrke deres arbejde inden for life science segmentet, så Sustain kan levere samlede energieffektiviseringer inkl. hele valideringsdelen.

 

Hvordan trækker man viden på tværs af brancher, når det handler om energieffektivisering?

 

Jeg er af den klare opfattelse at energieffektiviseringer inden for den enkelte branche kan anvendes i en anden branche – eksempelvis anvendelse af overskudsvarme fra industrien til varme i andre sektorer herunder til fjernvarme. Sustain har allerede en dybdegående viden inden for disse mange muligheder.

 

Fortæl, hvordan du ser Sustains rolle på markedet og hvordan virksomheden kan udvikle sig fremover.

 

Sustain er allerede en vigtig spiller inden for energieffektiviseringer i markedet. Med Sustain’s nye strategi vil der blive stillet mere skarpt på fokusområderne og optimering af processerne. Alt dette for at styrke Sustain’s position i markedet til stor gavn for kunderne. Det er der allerede startet op på og vi glæder os til den videre rejse. I forbindelse med videreudviklingen af Sustain vil der skulle indføres nogle optimeringsprocesser. Disse tiltag er allerede igangsat og jeg håber at jeg med min erfaring fra tilsvarende rejse med AL Engineering kan være med til gennemføre denne proces så effektiv som muligt.

 

 

 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.