AKTUELT

Den grønne omstilling kræver dyb forståelse for porteføljeejerne – og for at få pengene ud at arbejde de rigtige steder
Sustain ansætter erfaren salgschef med mangeårig indsigt i det kommercielle aspekt af energioptimering, værdiansættelse af ejendomme og i den grønne omstillings taksonomi – et stort velkommen til Thomas Brændgaard Nielsen.

Sustain fortsætter udvidelsen af teamet med nye faglige kompetencer. Denne gang skal vi sige velkommen til Thomas Brændgaard Nielsen, der er tiltrådt som salgschef og ansvarlig for Sustains forretningsudvikling inden for porteføljeejere og pensionskasser. Uddannet energiingeniør og med mange års erfaring i bagagen, kommer Thomas med stærke salgs- og udviklingskompetencer inden for solcelleenergi og energioptimeringsprojekter, hvor han især har arbejdet med at gøre ejendomsporteføljer mere bæredygtige og mere attraktive på energi og indeklima. For Thomas handler energieffektivisering i høj grad om at få tingene til at hænge sammen, dvs. at koble bæredygtighed, CO2-besparelser, lovgivning, værdiforøgelse og lejertilfredshed, med image og ansvarlighed, så den grønne omstilling af ejendomsmassen tilgås så holistisk som muligt. Intelligent energi er vejen frem, og det er her, vi skal have pengene ud at arbejde.

 

Rollen som salgschef og ansvarlig for forretningsudvikling i Sustain falder naturligt for Thomas, der fremover vil videredyrke sin passion for at udvikle kommercielle bæredygtighedsprojekter i et agilt og innovativt setup. Og her vil der især være fokus på de institutionelle investorer på porteføljeniveau og på de visionære virksomheder, der har fokus på grøn udvikling og eksekvering af positive og bæredygtige business cases.

  

Har været med i Danmarks udrulning af energieffektivisering helt fra starten

Den grønne omstilling har i den grad formet Thomas’ uddannelsesvalg og karrierevej, hvilket ikke kun har betydet, at han har fulgt hele udviklingen af energieffektiviseringer i Danmark, men også at han har opbygget en årelang erfaring inden for branchen, som kun de færreste kan levere: ”Jeg har lige siden mit første job som nyuddannet ingeniør arbejdet med energieffektiviseringer og har altid haft fokus på at bearbejde og nedbryde de udfordringer, der kan opstå i den faktiske implementering af de gode tiltag. Og jeg stod faktisk også bag udviklingen og opførelsen af nogle af de allerførste nettilsluttede solcelleanlæg i Danmark i midten af 90’erne. Solceller har derfor haft – og har stadig – en speciel plads i mit ‘bæredygtighedshjerte’. Men der er bestemt sket en positiv udvikling fra dengang og frem til nu: I min karrierestart var energieffektiviseringer og solceller typisk lidt mere filantropisk og ‘nice-to-have’, hvorimod vi i dag oplever det som decideret forretningskritisk ikke at have en proaktiv tilgang til bæredygtighed.”

 

Arbejdshandskerne er allerede taget på 

Som salgschef og ansvarlig for forretningsudvikling kommer Thomas med et stort og aktivt branchenetværk og i øvrigt en lang track-record inden for udvikling og eksekvering af bæredygtighedsprojekter – han supplerer: ”Jeg føler i den grad, at min start i Sustain har været ‘hit the ground running’, og det er herligt! Vi har en ambitiøs 2024-strategi, og jeg er bevidst om det ansvar jeg kommer ind i Sustain med, specielt i forhold til at eksekvere på virksomhedens strategi. Det, der driver mig, er at kunne gøre en forskel, og jeg knokler på for at vækste Sustain i den retning vi ønsker.”

 

Det er et faktum, at bygninger på verdensplan står for ca. 40% af den samlede CO2-udledning, og i EU er den overordnede målsætning klar, nemlig at alle ejendomme skal være klimaneutrale i 2050! På besparelsessiden findes der stadig store, uforløste potentialer, som vi skal have forløst med kvalificeret rådgivning, udvikling af business cases og transparent og professionel eksekvering. Derfor kommer Thomas også til at lægge stærke kræfter i at guide de private porteføljeejere i den rigtige retning omkring eksempelvis EU’s taksonomi, Science Based Targets (SBTi) og biodiversitet, så porteføljen står skarpt og fremtidssikret i et marked, hvor lejere i større og større grad efterspørger ‘grønne bygninger’

 

Den holistiske tilgang til energieffektivisering er vejen frem

Grøn omstilling og energieffektivisering af den danske ejendomsmasse kan i den grad accelereres, hvis man allerede fra starten tænker holistisk – og går målrettet til værks i forhold til at få pengene ud at arbejde de rigtige steder. Thomas Brændgaard er helt enig og tilføjer: ”Holistisk er det helt rigtige ord, vi skal netop ikke kun tænke isoleret på fx at reducere energiforbruget, men også tænke de samlede bæredygtighedspotentialer ind i nye projekter. Man kan eksempelvis få bygninger til at fungere som virtuelle kraftværker, hvor bygningen/virksomheden tilpasser sit forbrug efter udbuddet af vedvarende energi, og det er en oplagt gamechanger i fremtidens energisystem. Der findes en potentiel rigtig fin indtægt ved at lade bygninger levere disse systemydelser og dermed fleksibilitet til energisystemet, og denne indtægt kan optimalt bruges til at geare business casen for et samlet og større bæredygtighedsprojekt i en portefølje. Et andet vigtigt fokusområde er biodiversitet, hvor skruen givetvis strammes fremover fra EU’s side i forhold til ejendomme, fx ved at kunne håndtere, forsinke og absorbere de stigende mængder regnvand, vi bliver udsat for. Begge disse løsninger er eksempler på tiltag, som vil fremtidssikre og værdiforøge bygningerne og gøre dem til en aktiv spiller i fremtidens løsninger.”

 

Vi skal fremtidssikre vores kunder

Der er derfor ingen tvivl om, at intelligente-, datadrevne- og transparente energisystemer bliver en vigtig forudsætning for at få forløst de potentialer, der findes i optimering af ejendomme. Med Thomas i spidsen for Sustains salg og forretningsudvikling er der ingen tvivl om. at virksomhedens indsigt i og løbende opfølgning på de mange systemer, som findes og som er under udvikling, klart kommer til at vokse: ”Vi arbejder i udviklingen af vores projekter konstant på at gøre dem så datadrevne og intelligente som muligt for på den måde at fremtidssikre vores kunder bedst muligt,” understreger Thomas Brændgaard Nielsen og tilføjer: Vi vil være bindeleddet, som på et højt fagligt niveau forbinder lovgivningskrav, bæredygtighed, projektudvikling, finansiering, eksekvering og transparens, på de fokusvertikaler, som vi har udpeget i vores 2024-strategi. Sustain har erfaring tilbage fra 2013 i at energirenovere ejendomme og består i dag af et team af dedikerede og kompetente medarbejdere, som givetvis bliver suppleret med nye kompetencer de kommende år.”

 

“Og så skal mine nye kolleger have en kæmpe tak for at have taget så positivt imod mig,” slutter Thomas af med.

 

Sustains CEO Christian Niepoort ser meget frem til samarbejdet, som allerede er begyndt: ”Med Thomas har vi ikke kun fået endnu en ildsjæl ind i vores team, men også en enormt kvalificeret salgschef, som i den grad kommer til at drive vores forretning fremad. Kombinationen af hans høje drive, hans store netværk og hans dybe branche- og forretningsforståelse inden for porteføljeejere og pensionskasser – helt fra konkret og praktisk udvikling og eksekvering af projekter til at have overblikket over den politiske dagsorden på EE-området på nationalt og EU-niveau er en enorm force, som Sustain kommer til at vokse af og med.”

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.