Vores tilgang


Sustain har en 360° tilgang til grønne projekter. For nogen gennemfører vi projekter fra start til slut og for andre bidrager vi med enkle delelementer i processen – alt efter, hvad behovet er for at komme i mål med de grønne projekter eller at få tilføjet grønne tiltag til et eksisterende renoveringsprojekt. Uanset, hvilken opgave vi løfter, baserer vores arbejde sig på følgende:VI HAR I ALT SPARET

TONS CO2

KWH

Gennemtestede procedurer

Vi arbejder systematisk og effektivt efter gennemtestede procedurer, der baserer sig på et solidt datagrundlag.

Vores metodiske tilgang er udviklet på baggrund af et stort antal screeninger af alt fra udlejningsejendomme og kontorer til boligforeninger og zoologiske haver og på baggrund af vores egne investeringer på knap 200 mio. kr. i grønne projekter, hvor vi stiller garanti for besparelserne.


Langsigtet ansvar

Vores tilgang baserer sig på, at vi grundlæggende ønsker at ændre praksis på markedet til, at leverandøren i højere grad tager et langsigtet ansvar.

Det betyder bl.a., at vi vurderer, hvor rentable de grønne tiltag er og tilbyder at finansiere de grønne rentable besparelser vi fremlægger uden i som udgangspunkt skal stille sikkerhed for lånet, da vi kan stå på mål for de besparelser vi stiller i udsigt.


Helhedsvurderinger

Vores tilgang baserer sig på en helhedsvurdering af projekterne.

Vi vurderer om projektet hænger økonomisk sammen samt om det kan leve op til jeres behov og ønsker. For at vi kan stå på mål for det vi stiller i udsigt, er det helt centralt, at vi har forventningsafstemt, så vi fællesskab kan komme i mål.


Uafhængig aktør

Vores tilgang baserer sig på at analysere og trykprøve producenternes datablade, da det helt essentielt, at produkterne i praksis kan levere det vi beregner og stiller vores kunder i udsigt. Ligesom vores tilgang baserer sig på hele tiden at holde os opdateret om den nyeste teknologi.


Innovation og udvikling

Vi er idealister drevet af at skabe konkret klimahandling med CO2- og økonomiske besparelser til vores kunder som resultat. Det betyder, at vi villig til at gå den ekstra meter for at skabe rammerne for de grønne projekter vi vurderer, skaber værdi på den lange bane.