AKTUELT

Termonet kan være vejen frem, når fjernvarmen ikke kan nå ud
Termonet er en fælles varmeløsning, der giver miljøvenlig og effektiv varmeproduktion.

Hvad er termonet?

 

Mange borgere i mindre byer og landsbyer har ikke udsigt til at kunne få fjernvarme. Men findes der en anden fælles varmeløsning, der giver mulighed for miljøvenlig og effektiv varmeproduktion? Ja, forsyningsteknologien termonet. Sammen med Lejre Kommune skal Sustain nu i gang med at undersøge mulighederne for etablering termonet i otte små byer og landsbyer.

Termonet er en fælles varmeforsyning, som med fordel kan etableres i områder, hvor det vil være for dyrt at lave fjernvarme. Typisk består et termonet af et stort jordvarmeanlæg, som flere huse deles om. Men i praksis kan varmen komme fra flere forskellige kilder. Det kan for eksempel være overskudsvarme fra virksomheder i området, energi fra solpaneler eller fælles luft-til-vand-varmepumper.

 

Der skal rykkes hurtigt nu

 

Lejre Kommune er en af de kommuner, der har fået øje på det problem, at mange af deres borgere ikke har mulighed for at få fjernvarme ud til deres huse. Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling i kommunen har derfor besluttet at undersøge muligheden for at etablere termonet i disse områder: Ejby, Gershøj, Gevninge, Kirke Hyllinge, Kirke Sonnerup, Kirke Såby, Vester Såby og Øm.

 

”Lige nu risikerer vi, at mange borgere skynder sig at købe en privat varmepumpe, selv om de måske ville være bedre stillet med en fælles løsning. Derfor har vi i Kommunalbestyrelsen og udvalget valgt at rykke hurtigt, også selv om vi ikke er helt færdige med varmeplanen. For der er meget, der peger på, at termonet kan være et godt alternativ for en del borgere, som ikke kan få fjernvarme”, siger Grethe Nørtoft Saabye, Formand for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

 

Lejre Kommune besluttede derfor tidligere i år at støtte udviklingen af lokale fælles varmeløsninger med penge fra Landsbypuljen.

 

”Oprindeligt havde vi tænkt, at de enkelte landsbyer selv skulle søge penge og finde et firma, der kunne undersøge mulighederne lokalt. Men det blev hurtigt klart, at kommunen kunne få rabat, hvis vi bestilte flere undersøgelser på samme tid. Og det sikrer samtidig, at vi kommer hurtigt i gang”, siger Grethe Nørtoft Saabye.

 

Otte byer nu – flere kan komme til

Sustain har fået til opgave at undersøge, om termonet kan være en rentabel løsning i de otte landsbyer. I samarbejde med landsbyerne skal vi blandt andet se på det nuværende varmebehov og de praktiske muligheder for at etablere for eksempel fælles jordvarmenet. Her vil det blandt andet spille ind, om der i området er vandboringer eller andet, der kan gøre det svært at lægge jordvarmeledninger.

“I Sustain kan vi se, at den sværeste opgave med termonet er at få afdækket potentialet og økonomien – uden at skulle igangsætte arbejdet med et projektforslag. Derfor har vi udviklet en pre-screening, som giver kommune og borgere det overblik, der skal til for at gå videre med et konkret termonet-projekt,” fortæller Sustains chef for projektudvikling, Henrik Bielefeldt.

Undersøgelsen – eller pre-screeningen – vil derfor munde ud i en analyse af, hvad det vil koste at etablere og drive anlæggene i hver enkelt landsby, og om det derfor er en realistisk løsning. En af betingelserne for at etablere termonet er, at det ikke må blive dyrere for den enkelte forbruger end for eksempel en privat varmepumpe.

 

”Flere landsbyer har udtrykt interesse for termonet. I første omgang har vi altså valgt at undersøge potentialet i de otte små byer, og her har det vigtigste kriterium været antallet af husstande og virksomheder, som kan blive sluttet til termonettet. For alt andet lige hænger det økonomisk bedst sammen, når man er mange sammen om at betale for nettet. Men jeg kan godt forestille mig, at vi undersøger potentialet flere steder, når vi kender resultatet fra første runde”, siger Grethe Nørtoft Saabye.

 

Hun opfordrer samtidig borgerne i Lejre Kommune til at tale med hinanden lokalt om, hvordan de vil opvarme deres huse i fremtiden. For nogle steder kan det faktisk lade sig gøre at etablere termonet, når bare 20-25 husstande er med. Og bor man for eksempel i rækkehus, kan det være en fordel at købe en fælles varmepumpe eller et fælles jordvarmeanlæg i stedet for at investere i hver sin løsning.

Resultaterne fra de otte landsbyer ventes at være klar inden udgangen af januar 2023.

 

Læs mere om varme og Lejre Kommunes varmeplan på lejre.dk/varme.

Læs mere om termonet på https://termonet.dk/

Kontakt Sustains Henrik Bielefeldt & Anders L. Jansen for mere information om termonet.

 

 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.