AKTUELT

Energimærker til Københavns Kommunes bygninger
Sustain skal udarbejde energimærker som en del af klimaindsatsen i Københavns Kommune

Projektet Energitjekket KBH har netop sikret energimærker til 176 ejendomme, der enten mangler eller har energimærke E eller derunder. Energimærkerne skal bidrage til et skabe klarhed over ejendommenes energiforbrug og –udgifter, så man hurtigere kan pege på energibesparelsespotentialer. Målet med energimærkningsprojektet er, at godt 80 ejendomme ender med egentlige energirenoveringsprojekter. Energimærkerne skal udarbejdes af Sustain i rådgiverkonsortium med COWI, Bang & Beenfeldt og Møgelhøj Arkitekter.  

Projektet er en del af Københavns Kommunes klimaindsats og tager udgangspunkt i ejendommene, som har store potentialer for at spare CO₂ ved energirenoveringer. Boligmassen i København står nemlig for 40 procent af kommunens CO₂-udledning og tanken med de gratis energimærker er derfor netop at få bestyrelsernes eller ejernes øjne op for de store besparelser, ejendommene kan få med en egentlig energirenovering. 

 

Nødvendigt løft til kommunens ejendomme

 

Københavns Kommune har udpeget Sustain til eksekveringen af energimærkerne og peger i deres udtalelse på, at Sustain-teamet har de helt nødvendige kompetencer og erfaringer til opgaven. Det gælder både den tekniske og økonomiske ekspertviden, som skal inddrages i udarbejdelsen af energimærkerne til ejendommene. 

Dea Christine Melbye, Chef for projektudvikling – Almene boliger, uddyber: “Vi er stolte af at være udpeget til at lave energimærkning og energirenoveringsrådgivning i Københavns Kommune og glæder os til at komme i gang. Med vores viden og ekspertise kan vi bidrage til at løfte kommunens ejendomme fra ingen eller ringe energimærker, som en del af kommunens grønne omstilling”. 

Efter udarbejdelse af energimærkerne er ønsket at ejendommene vil gennemgå en mere omfattende analyse og udarbejdelse af renoveringsplaner. Sustain udarbejder de tekniske renoveringsgrundlag, skaber overblik og plan over økonomien og bistår i den konkrete projektering. Sustain bidrager ligeledes med at søge støtte fra kommunens øvrige byfornyelsespuljer til projekterne. 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.