AKTUELT

Sustain reducerer 70 % mere CO₂ end forventet i renovering af 700 almene boliger
Sustain sparer over 70 % mere CO₂ og over 50 % mere energi end forventet i stort renoveringsprojekt i den almene boligsektor. Resultaterne understreger vigtigheden af politisk handling, der kan sikre, at vi i fællesskab får gennemført flere grønnere renoveringer.
At projektet sparer mere energi end forventet er kommet beboerne i FOB Ringparken i Slagelse til gode. Foto: FOB.

 

I 2019 kom boligforeningen FOB Slagelse i mål med sit første energispareprojekt som et led i en større strategisk målsætning om at spare energi i samarbejde med SustainSolutions. Projektet forventede at skabe en besparelse på 360.000 kWh årligt, men sparer i praksis 550.000 kWh. Projektet har altså realiseret en besparelse på 190.000 kWh mere end forventet – en forøgelse på over 50 pct.

Projektet forventede at skabe en CO2 reduktion på 63 tons årligt, de seneste CO2 omregningsfaktorer taget i betragtning, men projektet har realiseret en besparelse på 108 tons CO2. En forøgelse på over 70 pct.

”Jeg er meget glad for de resultater vi har skabt sammen med SustainSolutions. Det har været afgørende at holde huslejestigningen i ro samtidig med at komme i mål med at spare energi og CO2. At vi sparer mere energi end forventet er en ekstra økonomisk bonus, som er kommet beboerne til gode.” siger Flemming Stenhøj Andersen, direktør hos FOB Slagelse.

Omhyggelig tilgang

Projektet til 7,5 mio. kr. er finansieret af PKA’s grønne energifond som SustainSolutions administrerer. Projektet bliver betalt tilbage med energibesparelserne over en periode på 10 år. På den måde har beboerne ikke stået overfor en huslejestigning.

Boligerne har fået udskiftet ældre ventilationsanlæg med energieffektive modeller ligesom varmecentralerne bl.a. er blevet opgraderet med nye cirkulationspumper og varmtvandsbeholdere. Belysningen på fællesarealerne er også blevet udskiftet med energivenlige LED lyskilder, der både sparer energi og giver mere lys. I praksis har beboerne fået bedre udendørsbelysning, indeklima, tryk på vandet og besparelser på el- og varmeregningen fra dag ét.

”Nu har vi gennemført over 50 større energirenoveringer. Projekterne har performet godt og det generelle billede er, at vi har været omhyggelige i vores tilgang. Vi har ikke ønsket at stå i en situation, hvor vi ikke har kunne stå på mål for de besparelser vi garanterer.” fortæller Christian Niepoort og fortsætter:

”Vi har været de første i Danmark og formentlig på europæisk plan, der har investeret pensionsmidler i grønne renoveringsprojekter i ejendomsmassen. Vores resultater illustrerer i den grad, at det er attraktive investeringer til gavn for både beboere og pensionsmedlemmer. Vi skalerer nu vores investeringer op til reelt også at supplere midler fra Landsbyggefonden i helhedsrenoveringerne, så vi får alle rentable energiinvesteringer med i disse omfattende og vigtige renoveringer.” siger Christian Niepoort.

 

Mere politisk handling

I foråret 2020 indgik regeringen og samtlige af folketingets partier aftale om at bruge 30 mia. kroner fra Landsbyggefonden til at gennemføre renoveringer af den almene boligsektor.

”Der er gode grønne takter i boligaftalen, men realiteten er at renoveringerne kan blive meget grønnere med et bredere fokus. De tiltag vi finansierer såsom tekniske installationer, mere energivenlige vinduer samt isolering, energistyring, ladestandere til elbiler og solceller er som udgangspunkt ikke støttet af Landsbyggefonden.” siger Christian Niepoort og forsætter:

”Det er derfor helt afgørende, at den kommende garantiordning faciliterer at alle rentable CO2-besparelser bliver indfriet, så renoveringerne bidrager maksimalt til den grønne omstilling. For at dette sker skal Landsbyggefondens indsats suppleres af private aktører og institutionelle investorer med et særskilt fokus på at indfri CO2- og energibesparelser. På den måde sikrer vi, at der er penge nok i Landsbyggefonden til at dække de mange nødvendige renoveringer såsom at udbedre byggeskader, etablere tilgængelighedsboliger og bygge nye billigere almene boliger. Samtidig med der står private aktører klar til at dække det grønne investeringsbehov. Denne ramme skal defineres, hvis man vil undgå en ny kø i Landsbyggefonden.” mener Christian Niepoort.

Det er yderligere værd at tage i betragtning, at Landsbyggefondens støtte til renoveringer kun vil komme et mindre antal meget omfattende renoveringssager til gavn. Der er behov for at lave tusindvis af mindre energirenoveringssager, hvor kort tilbagebetalingstid af investeringerne både giver positive klimaresultater og konkrete økonomiske fordele for beboerne som i Ringparken i Slagelse.

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.