AKTUELT

Sustain gør jer klar til termonet – fremtidens kollektive forsyning
Termonet vinder indpas med hastige skridt, men hvordan kommer man som kommune, borgergruppe eller forsyningsselskab overhovedet i gang? Læs om vores nye termonet-screening her.

Forsyningsteknologien termonet vinder indpas med hastige skridt, fordi den har de fantastiske egenskaber, at den både er bæredygtig og at den kan indsættes i de områder, hvor fjernvarmen ikke kan nå ud. Et termonet består af et stort jordvarmeanlæg, som flere huse deles om. Men i praksis kan varmen komme fra flere forskellige kilder. Det kan for eksempel være overskudsvarme fra virksomheder i området, energi fra solpaneler eller fælles luft-til-vand-varmepumper. Det er win-win både for forbrugerne og for klimaet.

 

Men hvordan finder man ud af, om det er muligt at få installeret termonet i ens eget område? Og passer termonet som forsyning til både ens egne og kollektivets behov? Og hvordan kommer man som kommune, borgergruppe eller forsyningsselskab overhovedet i gang? Det kan vi i Sustain hjælpe jer med fra start til slut.

Forhåndsvurderinger, analyser, konsortier, tilladelser og ansøgninger – det kan være en teknisk og administrativ jungle, hvis man ikke ved, hvor man skal begynde. Heldigvis for jer derude har vi I Sustain allerede opbygget grundig erfaring med at screene, rådgive og implementere den nye forsyningsteknologi termonet rundt omkring i de danske kommuner. Et af de første og vigtigste skridt på vej mod implementeringen af termonet er at lave en screening. På basis af vores gode erfaringer har vi udviklet vores egen screeningsprocedure, der tager jer med hele vejen og giver jer det vigtige overblik over muligheder, proces og gennemførelse.

Læs med her, hvor vi tager jer med gennem hvert skridt i termonet-processen, så I ved hvad der ligger foran jer, hvis I overvejer at indføre termonet som kollektiv forsyningsform i jeres landsby eller mindre by.

 

Termonet-screening – startskuddet til vedvarende varmeforsyning

Termonet er en forsyningsteknologi, der tilbyder kollektiv og vedvarende energi de steder i landet, hvor den traditionelle fjernvarme ikke kan nå ud eller hvor man af andre grunde ikke er gået væk fra fossile varmekilder. Termonet kan på sin vis betragtes som et forsyningsfællesskab baseret på den danske andelstanke, hvor man i fællesskab investerer i en energiforsyning, der derved ejes og bruges af fællesskabets andelshavere. Konceptet er velkendt, men teknologien er af nyere dato.

 

For at komme godt i gang, er det vigtigt at skabe overblik over mulighederne og processen for, hvordan man kan installere kollektive jordvarmeanlæg og på anden måde udnytte overskudsvarme i jeres kommune. Derfor har Sustain udviklet en procedure, der skal gøre det nemt for kommuner, borgergrupper, landsbyråd og andre interessenter at afklare, om termonet er en god og brugbar forsyningsløsning. Termonet-screeningerne henvender sig især til kommuner, der ønsker at tilbyde en række landsbyer en klimavenlig forsyningsform som muligt alternativ til fjernvarmen. Med en udarbejdet screening bliver kommunerne klædt på til den vigtige dialog med borgergrupper og forsyningsselskaber, der i samarbejde skal blive enige om gennemførelsen. En termonet-screening er derfor ”gnisten”, der får kommunen, lokalsamfundet og forsyningen til at samarbejde videre på vedvarende alternativer til fjernvarme.

 

Hvad er en Termonet screening?

I Sustain har vi udviklet termonet-screeningen for at imødekomme et stigende behov for at få afklaret mulighederne og potentialet i at få installeret termonet, inden man som ansøgerkonsortium (kommune, borgergruppe, forsyningsselskab m.fl.) begiver sig ud i et større projektforslag. Projektforslag er som regel omfangsrige og arbejdstunge, derfor er det selvfølgelig helt afgørende at vide på forhånd, om termonet er teknisk muligt at gennemføre i det område, hvor man gerne vil installere forsyningsformen. En termonet-screening er derfor en hurtig og økonomisk fornuftig mulighed for at afsøge og afklare, om termonet giver mening i en given landsby, inden der evt. igangsættes et projektforslag, der både trækker på tid og økonomi. Sammenligner man termonet-screeningen med andre varmeløsningsscreeninger, bygger denne screening på, at vi i samarbejde får flest mulige positive projekter videre i et projektforslag. Vores tilgang er derfor løsnings- og mulighedsorienteret. Implementeringen af termonet bygger på en tæt og længerevarende dialog med den pågældende kommune og af den grund foretager vi altid screeninger for flere termonet-projekter samtidig. Det vil sige, at hvis flere landsbyer i en given kommune ønsker at afsøge mulighederne for at installere termonet, så samler vi projekterne og tager en samlet dialog med kommunen omkring planerne. Den tætte dialog med kommunen er vigtig for, at vi kan få den bedste og mest retvisende viden bragt i spil – termonet er nemlig en forsyningsform, der kommer alle til gode.

 

Termonet-screeningen skridt for skridt

Når kommunen har udpeget de relevante byer, hvor screeningen skal gennemføres, sørger vi først og fremmest for, at både borgere, borgergrupper, kommuner og forsyningsselskaber informeres om termonet og om processen. Herefter igangsætter vi vores screening, der overordnet set forløber i fem skridt:

 

1. Dataopsamling. Det første skridt i screeningen er at opsamle data om byens varmeforbrug og at skabe et overblik over antallet af potentielle tilslutningspunker (bygninger).

2. Optegning af nettet. For at fastsætte etableringsomkostningerne og varmeoptaget laver vores teknikere en optegning af nettet, så vi ved hvilke tekniske og økonomiske tiltag der kræves.

3. Beregninger. For at få et præcist overblik over, hvor vi bedst kan hente varmen og hvor stor varmekilden skal være for at dække landsbyens behov, laver vi beregninger af størrelsen på varmekilden og identificerer potentielle varmekilder med overskudsvarme.

4. Økonomi. Opstilling af forbruger- og virksomhedsøkonomi. Hvem skal betale hvad? Hvor stor bliver investeringen? Hvordan finansieres projektet og hvad med tilbagebetalingstiden? Alle de spørgsmål sætter vi svar på i en enkel og overskuelig plan over projekt- og forbrugerøkonomien.

5. Overblik og konklusion. Til sidst leverer vi en skriftlig opsamling på data- og beregningsgrundlagene, på projektets tekniske aspekter og på den endelige forbrugerøkonomi. Med den endelige termonet-screening har I et solidt grundlag til den endelige ansøgning og er dermed 100% klar til indstilling af den fremtidige varmekilde.

 

Inden man går i gang med en termonet-screening

Før man begiver sig ud i en screening af mulighederne for at installere termonet, skal man være opmærksom på bl.a. screeningsgruppens størrelse, nuværende forsyningskilde samt antallet af installationspunkter. Her har vi samlet de vigtigste observationspunkter, men vi tager selvfølgelig altid en indledende samtale med jer og vurderer de enkelte sager.

 

• Der skal være min. fem landsbyer i en termonet-screening – gerne flere (pris 25.000 kr./screening, eks. moms).

• Landsbyerne skal gerne have en størrelse på mellem 100 og 800 tilslutningspunkter, dvs. bygninger hvor forsyningen kan tilsluttes.

• Det er en fordel for installationen af termonet i de byer, hvor der er mange hus- og bygningsejere, der forsynes med gas og/eller olie, da der netop i disse tilfælde opnås de største økonomiske og klimamæssige fordele. Derfor er konvertering fra varmepumpe og elvarme til termonet i de fleste tilfælde mindre relevante.

 

Hvad er fordelene ved en termonet-screening?

• Screeningen dækker behovet for at få afklaret mulighederne for termonet, inden der stilles et projektforslag.

• Screeningen medtager vurderinger af termonet, individuelle varmepumper, blokvarme (store centrale varmepumper) og eksisterende opvarmningsformer (olie, gas, etc.).

• I screeningen ses der på varmebehovet, antal potentielle tilslutninger, jordbundsforhold, gældende krav fra kommunen omkring placering af jordvarmeboringer, brugerøkonomi og selskabsøkonomi.

• Screeningen er hurtig, effektiv og økonomisk overskuelig.

• Forventet levering på screeningen er fire uger fra vi har modtaget ordren.

• Screeningen indbefatter en tæt dialog med kommunen om forudsætningerne for implementering af termonet samt efterfølgende plan og opdatering om resultater og den videre proces.

• Mulighed for at anvende screeningerne som information og beslutningsgrundlag på borgermøder.

• Mulighed for at få Sustain med som faglig og rådgivende deltager på borgermøder.

 

Kontakt os

Kontakt Sustains Henrik Bielefeldt og Anders L. Jansen for mere information om termonet.

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.