AKTUELT

Sustain får internationalt kvalitetsstempel
Sustain bliver ISO9001:2015 certificeret og godkendt til at udføre energimærkning. Over 1400 energimærkninger skal Sustain lave i løbet af det næste år i samarbejde med virksomheden Ingeman Fischer.

SustainSolutions har fået sine standarder for kvalitetsstyring ISO9001:2015 certificeret og er samtidig blevet godkendt til at udføre energimærkning af privatboliger og erhvervsbygninger.

”Vi har dygtige medarbejdere i teamet som udover at have kompetencerne til at identificere, kvantificere og prissætte grønne projekter også kan lave energimærker. Vi derfor glade for nu også at kunne tilbyde vores kunder energimærkning som et supplement til vores øvrige leverancer,” siger Klaus Gadeberg teknisk chef hos SustainSolutions.

Sustain er specialiseret i at klimaoptimere ejendomme og udvikle den infrastruktur, der er nødvendig for at realisere klimamålene. SustainSolutions udfører mange energiscreeninger, som giver bygherre overblik over mulige CO2– og energibesparelser opstillet med de nødvendige investeringssummer for at opnå besparelserne.

”Når vi gennemgår ejendomme fra kælder til kvist for mulige besparelser og grønne tiltag, vurderer vi, hvilket energimærke ejendommen ligger til i dag og hvor mange klasser energimærket kan hæves, hvis de udfører de grønne tiltag vi fremlægger.” fortæller Klaus Gadeberg og fortsætter:

”Mange vælger at få lavet et energimærke for at få indsigt i, hvor god energimæssig stand ejendommen er i. Det er en god start, men udfordringen er, at der også kan ligge besparelser udenfor det energimærket foreslår. Bygherre får dermed ikke indsigt i, hvilke muligheder der er for at optimere ejendommen på et niveau, hvor en ledelse kan træffe beslutning om det er en god investering. Vi tilbyder derfor at udføre analysearbejdet med et energi- og investeringsoplæg som slutprodukt til ledelsen. Så kan kunden vælge, hvilke investeringer det bedst kan betale sig at foretage for at forbedre energimærket og dermed øge ejendomsværdien.” siger Klaus Gadeberg.  

Tusindvis af energimærker og tilstandsrapporter

SustainSolutions er en af virksomhederne, som netop har vundet opgaver i Landsbyggefondens udbud af tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligorganisationer i Danmark.

Det betyder, at SustainSolutions i samarbejde med virksomheden Ingeman Fischer skal lave over 1400 energimærkninger og over 1350 tilstandstandsrapporter i løbet af det næste år.

Granskningen medvirker til at fremtidssikre vedligeholdelsestanden af den almene bygningsmasse. Det er hensigten, at resultaterne af den eksterne granskning opsamles i et administrativt register. Registret tænkes integreret med en løbende grøn screeningsordning, således at der løbende med forskellige parametre omkring f.eks. rente- og energipriser kan afdækkes rentable energiinvesteringer.

”Vi glæder os til samarbejdet med boligorganisationerne og Landsbyggefonden. Den eksterne granskning af den almene boligsektor er et rigtigt godt tiltag til at få skabt et overordnet overblik over, hvilke afdelinger der har de største potentialer. Der er som udgangspunkt potentiale for rentable energiinvesteringer i ejendomme fra energimærke C til G.” fortæller Klaus Gadeberg.     

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.