AKTUELT

Ny treårig strategi for energieffektivisering – og nye krafter på investorsiden
I Sustain tager vi nu vores hidtil største livtag med kampen om at accelerere energieffektiviseringen af den danske ejendomsmasse: Fra 2024 lancerer vi både en ny og målrettet strategi og opruster vores virksomhed med nye kræfter på investorsiden.

Det er efterhånden bredt anerkendt, at 6-8% af den danske CO2-udledning kan elimineres med rentable investeringer i energieffektivisering i den danske ejendomsmasse. Yderligere 2-4% af CO2-udledningen kan fjernes ved et vedholdende fokus på indlejret CO2 i renoveringsprocessen. I alt 8-12% vi som samfund kan eliminere – og samtidig blive rigere. Dette potentiale realiseres i dag dog langt fra i tilstrækkelig grad. Ustabile rammebetingelser, fastfrosne branchestandarder og manglende fokus bærer en stor del af skylden. Disse barrierer skal vi bearbejde, men vi vil i Sustain også gerne påtage os et ansvar for at forløse det store potentiale i vores daglige virke. Vi vil være den spiller på markedet, der med stort fagligt overskud, erfaring og synlighed imødekommer især bygherrers behov for rådgivning og eksekvering i øjenhøjde, monitorering af resultater og kapital der kan finansiere projekterne, hvis dette er en begrænsning for at realisere rentable grønne projekter. For at eksekvere på dette, vil Sustain i de næste tre år fokusere skarpt på at hjælpe bygherre med –

 

  1. at få valgt de rette projekter: Vi rangordner og indtænker de grønne tiltag i bygherres beslutningsproces. Vores rådgivning er baseret på en solid ”track record” inden for energieffektivisering og tilknyttede ydelser inden for bæredygtighed, og det ligger dyb i vores DNA at tage et langsigtet ansvar for de opnåede energibesparelser – og deres løbende monitorering.
  2. at få eksekveret på projekterne: Vi har udviklet de rette værktøjer, og tilknyttet de rette medarbejdere, til at arbejde systematisk med den vigtige kombination af ejendom og lejere (erhverv som bolig), hvor vi sikrer at eventuelle ejer-lejer problematikker løses optimalt, således at de grønne projekter benyttes til at øge trivsel og tilfredshed i ejendommen.
  3. at få alle rentable tiltag med: Vores grønne fond kan, ofte i kombination med andre finansielle aktører, tilføre kapital der matcher de forskellige behov i markedet, så projekter med god totaløkonomi ikke vælges fra grundet kortsigtede likviditetshensyn.

 

At udvikle, styrke og udrulle disse tre kerneområder bliver Sustains primære mission de næste tre år.

 

Vi bygger videre på vores solide fundament – og siger velkommen til nye kræfter i investorkredsen

Vi har i Sustain siden 2013 haft fokus på at tage et ansvar for at energirenovere ejendomsmassen som en lidt atypisk kombination af ”totalrådgiver” og grøn fond der både kan identificere, finansiere og eksekvere på energiprojekter.

Siden fonden Sustain Solutions K/S blev stiftet i 2015 har vi investeret knap 150 mio. i grønne projekter, garanteret besparelser på 50+ projekter, energiscreenet og energimærket over 500 ejendomme og løst et utal af rådgivningsopgaver. Vi oplever en meget høj tilfredshed med vores ydelser generelt, vores kunder genvælger os og vi har takket være vores dygtige team kunne forløse en lang række energiprojekter med besparelser der som minimum har matchet de garanterede besparelser.

 

Vores erfaringer og metoder er i høj grad blevet skabt i tæt samspil med aktiviteter inden for produktudvikling, totalentreprise og udvikling af nye forretningsmodeller. Vi er med andre ord en rådgivningsvirksomhed, der med udgangspunkt i et stærkt teoretisk fundament formår at omsætte vores beregninger og anbefalinger til praksis og at implementere vores projekter i en virkelighed, hvor vi skaber konkrete resultater og besparelser.

 

Vi har i de senere år oplevet en stærkt stigende efterspørgsel på uvildig bygherrerådgivning og projektudvikling, hvor vi sikrer bygherre det bedst mulige projekt målt på totaløkonomi og kvalitet. Det er her vi oplever at vores kernekompetence ligger, og det vi gerne vil have fuld fokus på at udvikle. For at understøtte den udvikling har vi valgt at opruste på investorsiden og vi kan derfor med stor glæde byde velkommen til John Albertsen. John har med virksomheden AL Engineering vist vejen i forhold til at opbygge en succesfuld og anerkendt ingeniørtung rådgivervirksomhed inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri. Denne over 20 år lange rejse har stillet store krav til virksomhedens interne og eksterne processer. Denne erfaring vil vi gerne lære af ligesom det store energieffektiviseringspotentiale indenfor den farmaceutiske og bioteknologiske industri vil blive et vigtigt fokusområde.

 

 

 

 

cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.