SustainSolutions er én blandt fem virksomheder, der har vundet et udbud fra Energistyrelsen om at tilbyde en ny abonnementsordning for varmepumper. Det giver tusindvis af bygnings- og husejere mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm i stedet. 

Ca. 140.000 bygninger og husstande i Danmark opvarmes stadig med et oliefyr og er nødt til at betale en unødvendigt høj varmeregning. Der er typisk tale om bygninger i landdistrikterne, hvor der ikke er mulighed for at koble sig på fjernvarme- eller naturgasnettet. Men nu udruller Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med fem virksomheder en ordning, hvor man kan skrotte oliefyret og få varmen leveret fra en varmepumpe på abonnement.

“Det her er en håndsrækning til de mange husejere rundt om i landet, der gerne vil af med deres oliefyr, men som ikke bare uden videre kan skifte til en anden opvarmningsform. De kan nu få en løsning, der ikke kun gør det billigere i startomkostninger at få en varmepumpe, men også væsentligt nemmere.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Grøn varme til en god pris

I dag koster en varmepumpe, som kan erstatte et oliefyr, typisk i omegnen af 100.000-150.000 kr. inklusiv installation og tilslutning. Med abonnementsordningen påtager et energiselskab sig ansvar for installation, teknik og finansiering, mens husejeren betaler for sit varmeforbrug og evt. et engangsbeløb for tilslutning.

“Jeg tror, at de fleste danskere gerne vil have klimavenlige energiløsninger derhjemme, hvis det er økonomisk fornuftigt og praktisk muligt. Nu får knap 1.800 husstande i hele landet mulighed for at sende oliefyret på pension og få grønnere varme uden bøvl og risiko. Det er en win-win løsning, som jeg håber, at mange vil benytte sig af.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Der er over de næste tre år afsat i alt 25 mio. kr., som fem virksomheder har vundet igennem et udbud fra Energistyrelsen. Herunder SustainSolutions. Med samarbejdet støttes hver af virksomhederne frem til 2019 i at etablere sig på markedet med 350 varmepumper hver, dvs. at der i alt bliver udbudt 1.750 varmepumper på abonnement.

Fjernvarme uden rør

SustainSolutions tilbyder varmepumpeordningen i et koncept under navnet ‘fjernvarme uden rør’ i et samarbejde med lokale forsyningsselskaber. Det betyder, at hus- og bygningsejere tilbydes at være en ganske “almindelig” fjernvarmekunde, men med den fordel at ansvaret for varmepumpen (investering, indkøb, installation, drift, service og optimering) håndteres af en ekstern driftoperatør. Samtidig tilbyder vi som del af konceptet en række supplerende services omkring varmebesparelser og indeklima.

“I SustainSolutions arbejder vi for at skabe projekter med en stærk bæredygtighedsprofil samtidig med at kunden både skal opleve en høj grad af tryghed og en økonomisk gevinst. At erstatte fossile brændsler med varmepumper lever meget fint op til den målsætning, og vi glæder os til at udrulle en abonnementsløsning til brugerne sammen med Aalborg Varme, Helsingør Forsyning og Norfors. Med ca. 140.000 bygninger og husstande med oliefyr er potentialet for at gøre en positiv forskel for både miljø og varmeforbrugerne derude meget stort.” siger Christian Niepoort, adm. direktør i SustainSolutions.

Læs mere om ‘fjernvarme uden rør’ konceptet

Kilde: Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Nyheder