I samarbejde med Energistyrelsen kan SustainSolutions tilbyde den nye ordning med varmepumper på abonnement, som gør det mere økonomisk overkommeligt at droppe oliefyret og i stedet få varme med grøn strøm. Borgerne får tilmed mere luft i økonomien.

Cirka 140.000 boliger i Danmark opvarmes stadig med et oliefyr, og beboerne har dermed en unødvendigt høj varmeregning. Der er typisk tale om huse i landdistrikterne, hvor der ikke er mulighed for at koble sig på fjernvarme- eller naturgasnettet.

SustainSolutions er én af de fem virksomheder, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet siden starten af 2017 har samarbejdet om at tilbyde husejerne varmepumper på abonnement. Ordningen skal sætte ekstra skub i udskiftningen af landets oliefyr.

“Det her er en håndsrækning til de mange husejere rundt om i landet, der gerne vil af med deres oliefyr. Olie er en dyr opvarmningsform for husejerne, og samtidig udleder oliefyr meget CO2. Det er regeringens målsætning, at energisystemet skal være baseret på mindst 50 pct. vedvarende energi senest i år 2030. I år 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile brændsler. Derfor er det vigtigt, at vi også får sat fart på udfasningen af oliefyrene.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Grøn varme til en god pris

Hovedparten af de ca. 140.000 boliger, der opvarmes med olie, ligger i landdistrikterne. I dag koster en varmepumpe, som kan erstatte et oliefyr, typisk i omegnen af 100.000-150.000 kr. inklusiv installation og tilslutning.

“Vi oplever, at mange er glade for at kunne få billig og miljørigtig varme i deres hjem. Vores nærvarme giver både fleksibilitet i budgettet, kendte udgifter til varme hele vinteren og indblik i sit indeklima. Det er tilmed nemt, for vi tager os af alt det praktiske, og nærvarmen benytter de eksisterende installationer som radiatorer og gulvvarme. Vi er stolte over at kunne tilbyde denne ordning med støtte fra Energistyrelsen.” siger adm. direktør Christian Niepoort fra SustainSolutions.

Udvikling af et nyt marked

Ordningen sker som led i aftalen om udmøntning af energireserven for 2016-2018. Der er over de næste tre år afsat i alt 25 mio. kr., som fem virksomheder har vundet igennem et udbud fra Energistyrelsen.

Med samarbejdet støttes hver af virksomhederne i at etablere sig på markedet med 350 varmepumper hver frem til 2019, dvs. 1.750 varmepumper i alt. Støtten til virksomhederne udfases langsomt, i takt med at virksomhederne oparbejder viden og kapacitet på området. Formålet er at sikre, at der på sigt findes et marked for varmepumper på abonnement, som kan klare sig uden støtte.

Der er tale om et samarbejde med erhvervslivet, hvor vi skubber gang i et nyt marked for varmepumper på abonnement. Hvis husejeren hellere selv vil stå for finansieringen af varmepumpen, kan det også være en god løsning, men nu har man noget at vælge imellem.” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

Antal aktive oliefyr i Danmark:

RegionAntal
Region Hovedstad,
ex Bornholm
23.941
Bornholm3.336
Region Sjælland31.820
Region Syddanmark29.831
Region Midtjylland32.070
Region Nordjylland18.250
I alt139.248

Kilde: Energistyrelsen

Læs mere > 

Nyheder