Oprustning af medarbejderstab og et bredt samarbejde med aktører inden for solområdet er grobund for ny strategi, som skal skabe endnu flere CO2- og energibesparelser.   

Den meget beklagelige situation, at Gaia Solar den 1. juni 2017 er taget under rekonstruktionsbehandling af Sø- og Handelsretten, har fået SustainSolutions til at gå nye veje inden for solcelleområdet.

Trods de svære rammebetingelser på det danske solcellemarked, har vi hos SustainSolutions stadig en stærk tro på området, og det store markedspotentiale vi de seneste 18 måneder har arbejdet på at indfri sammen med Gaia Solar.

Faldende priser på paneler gør, at solceller stadig er en rigtig god investering for blandt andet boligforeninger, ejer- og andelsforeninger samt selvejende institutioner og kontor ejendomme.

“Vi er rigtig kede af de vanskeligheder Gaia Solar er havnet i. Når en dygtig og erfaren aktør som Gaia Solar har det svært på det danske marked er det bl.a. et udtryk for at rammebetingelserne, særlig reglerne for afregning af solcellestrøm, har været meget vanskelige at agere efter i de senere år.” udtaler SustainSolutions adm. direktør Christian Niepoort.

Ny strategi

SustainSolutions har valgt at byde velkommen til to dygtige medarbejdere fra Gaia Solar, så SustainSolutions har hele kompetencen til at levere færdige turn-key solløsninger til bl.a. boligforeninger, institutioner og virksomheder. Samtidig har SustainSolutions indledt et bredere samarbejde med en række andre aktører inden for solcelleområdet.

“Solceller har en vigtig plads på det danske marked, da de, også med de nye regler, er en rigtig god forretning. Eksempelvis kan etageejendomme i privat og alment regi i mange tilfælde halvere deres kWh pris, med SustainSolutions fuldt finansierede solcellekoncept.” siger Christian Niepoort.

Vi kan tåle udsvingene

Stop-go i forhold til reglerne skaber meget store udsving i efterspørgslen af solceller, hvilket gør, at det er vigtigt at have flere teknologier på hylderne i forhold til, hvad man kan tilbyde kunderne ved en energirenovering.

SustainSolutions tilbyder løsninger indenfor både varme, ventilation, belysning og solceller, hvilket både sikrer kunden en gennemtænkt og optimeret løsning, men også gør os mere robuste i forhold til at opretholde et konstant aktivitetsniveau trods regelændringer inden for energiområdet.

Nyheder