En ny samarbejdsaftale mellem Gaia Solar og SustainSolutions skal give kunden gratis, bæredygtig strøm som et konkurrencedygtigt alternativ til den traditionelle el.   

Solcelleteknologi har været i hastig udvikling de seneste år og udgør i dag et både bæredygtigt og økonomisk attraktivt alternativ til traditionel el. Investeringens størrelse og usikkerhed omkring den langsigtede økonomi kan dog være en barriere for udbredelsen af solcelleteknologien.

Derfor har SustainSolutions og Gaia Solar sammen udviklet et nyt koncept, der gør det muligt at tilbyde kunden fuldt finansierede solcelleløsninger. Det kan lade sig gøre, da det solcelleanlæg, som kunden modtager, tilbagebetales via en andel i anlæggets energiproduktion. Kunden skal med andre ord ikke have penge op af lommen til indkøb og etablering:

 Vi forærer løsningen til kunden mod at få andel i energibesparelsen. Derfor er vi dybt afhængige af, at de løsninger, vi leverer, er tænkt godt sammen og har en høj kvalitet. Da vi allerede arbejder med at optimere energiforbruget, er det nærliggende for os også at inddrage energiproduktion og tilbyde vores kunder en solcelleløsning. Derfor er vi rigtig glade for at kunne lancere et nyt koncept i samarbejde med en stærk spiller som Gaia Solar”, siger adm. direktør Christian Niepoort fra SustainSolutions. 

Stærkt samarbejde med pensionsmidler i ryggen
Samarbejdet bygger videre på den erfaring SustainSolutions allerede har opbygget med at finansiere nye energibesparende løsninger inden for ventilation, varme og belysning, og som bl.a. er muliggjort af, at pensionsselskabet PKA har investeret 300 mio. kr. i SustainSolutions. Her har Gaia Solars mangeårige erfaring og førerposition på det danske marked for solcelleinstallationer været afgørende for, at pensionsmidlerne nu også kan benyttes til at finansiere løsninger inden for solcelleteknologi.

”Både Gaia Solar og SustainSolutions fokuserer på at skabe intelligente løsninger til vores kunder og derfor så vi hurtigt et potentiale i et samarbejde”, siger adm. direktør Peter Terman Petersen fra Gaia Solar og fortsætter: ”Tidspunktet er det rigtige, og med solcelleteknologi kan vi i dag tilbyde professionelle aktører et både bæredygtigt og prismæssigt konkurrencedygtigt alternativ til traditionel el”.

Det nye koncept er et kombineret finansierings-, garanti- og servicekoncept inden for solcelleområdet tiltænkt professionelle aktører, herunder almene boligforeninger, erhvervsejendomme og offentlige ejendomme. Grundet anlæggenes størrelse er der ikke tale om en løsning henvendt til den private forbruger.

Et anlæg betales med den producerede strøm inden for en afgrænset periode – i en almen boligforening typisk 8-12 år. Periodens længde afhænger bl.a. af forbrugsprofil, kWh pris, byggetekniske forhold og anlæggets geografiske orientering. For kunden er fordelen, at anlægget ikke belaster økonomien, mens det afdrages, samtidig med at det leverer gratis solcellestrøm i hele den resterende levetid.

Samarbejdet markeres på Building Green
Samarbejdsaftalen mellem Gaia Solar og SustainSolutions underskrives meget oplagt på Building Green messen i Forum den 28. oktober, hvor den officielt vil markere starten på, hvad begge parter forventer vil blive et frugtbart samarbejde: ”Vi er nu klar til at finansiere de første anlæg og er trygge ved, at energiproduktion og den tilhørende drift hænger sammen, således at vi i forhold til vores kunder kan garantere den langsigtede økonomi i projektet. Og ikke mindst levere en samlet og gennemtænkt løsning”, siger Christian Niepoort.

Nyheder