PKA’s energifond, SustainSolutions, har givet tilsagn til energiforbedrende projekter over hele landet for 150 mio. kr. Projekterne sparer over 1.000 tons CO2 om året og giver samtidig et fornuftigt afkast. Der er stort potentiale i at udbrede og skalere de klimavenlige investeringer op, siger Christian Niepoort, CEO for energifonden.

SustainSolutions er bl.a. i gang med at energirenovere DGI-byen. Foto: DGI-byen

Siden PKA i 2015 investerede i energifonden SustainSolutions, er tusindvis af energislugende lyskilder samt varme- og ventilationssystemer blevet udskiftet i den danske bygningsmasse. Ved at udskifte de tekniske installationer, har ejendommene fået et lavere energiforbrug, et sundere indeklima og færre driftsomkostninger. Fonden har yderligere bidraget til CO2-besparelser ved at installere solceller på flere ejendomme.

Klimavenlige afkast
Bygningsmassen står for 40% af energiforbruget i Danmark og der ligger hermed et stort potentiale for at skabe CO2-besparelser, som kan sætte skub i den grønne omstilling. SustainSolutions er en af PKA’s klimainvesteringer, som både skaber et afkast til PKA’s medlemmer og gør en positiv forskel for miljøet. Ifølge PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen, er SustainSolutions tilgang vigtig for Danmarks klimaindsats.

”Skal vi komme i mål med at reducere CO2-belastningen, er det nødvendigt at energiforbedre den eksisterende bygningsmasse. Der er et stort potentiale i at udbrede SustainSolutions model, som både gør det nemt og økonomisk interessant at blive mere klimavenlig.” fortæller Peter Damgaard Jensen.

Grønne bygninger i hele Danmark
SustainSolutions har energiforbedret bygninger over hele landet. DGI-byen i det centrale København er sikret energiforbedringer for 38 mio. kr. Her skal der bl.a. installeres LED-belysning, solfilm og nye ventilationssystemer, som vil resultere i en CO2-besparelse på mere end 100 tons årligt.

Der er sparet energi hos de jyske dyr i Givskud- og Aalborg Zoo. Dyreparkerne sparer tilsammen 540.000 kWh om året, hvilket svarer til strømforbruget i 110 parcelhuse.
Hos Hjemly Fri- og Idrætsefterskole på Fyn, er der blevet installeret LED-belysning, varmepumper og solceller for 4 mio. kr. Der er også indgået rammeaftaler om energiforbedrende tiltag i 4.000 boliger hos de almene boligforeninger FOB i Slagelse og B43 i Vojens.

Ny finansieringsmodel
Når energibesparende teknologi finansieres via en bank- eller realkreditløsning, resulterer det ofte i en stigning i huslejen, hvis fx et solcelleanlæg pludselig ikke producerer som forventet. Konceptet bag SustainSolutions er, at investeringen bliver betalt tilbage med hele, eller en andel af, udbyttet fra energibesparelsen. Tilbagebetalingen og tilbagebetalingstiden kan justeres alt efter, hvor meget energi der bliver sparet.

Ifølge Christian Niepoort, CEO for energifonden, er investeringen på 150 mio. kr. i energiforbedrende projekter kun begyndelsen. Der ligger nemlig et stort potentiale i at udbrede og skalere modellen op.

”Vi har kæmpet en sej kamp, for at sætte skub i energieffektiveringen af ejendomme i Danmark på en ny måde. Det er lykkedes. Projekterne skaber gode resultater for bygherre, sikrer et fornuftigt afkast til PKA og skaber samtidig CO2-besparelser.” siger Christian Niepoort.

Om PKA
• PKA har investeret ca. 19 mia. kr. i klimavenlige projekter og har samtidig fokus på at udøve aktivt ejerskab over for olie-, kul– og gasselskaber og skubbe på for en grønnere energiproduktion. Ambitionen er, at klimavenlige investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer.
• PKA administrerer pension for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet med en samlet formue på 275 mia. kr.
• PKA har godt 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Om SustainSolutions
• I 2015 investerede PKA 300 mio. kr. i energifonden SustainSolutions, som tilbyder fuldt finansierede energirenoveringer.
• SustainSolutions energirenoverer beboelse, kontor-, produktions-, undervisnings- og sportsfaciliteter for virksomheder,

Nyheder