Projektet Energitjekket KBH har netop sikret gratis energimærker til 176 ejendomme, der enten mangler eller har energimærke E eller derunder. Energimærkerne skal bidrage til et tjek af ejendommenes energiforbrug og –udgifter, hvor slutmålet er at godt 80 ejendomme ender med egentlige energirenoveringsprojekter. Energimærkerne skal udarbejdes af Sustain og rådgiverkonsortierne COWI, Bang & Beenfeldt og Møgelhøj Arkitekter.  

Projektet er en del af Københavns Kommunes klimaindsats og tager udgangspunkt i ejendommene, som har store potentialer for at spare CO2 ved energirenoveringer. Boliger står nemlig for 40 procent af Københavns CO2-udledning og tanken med de gratis energimærker er derfor netop at få bestyrelsernes eller ejernes øjne op for de store, potentielle besparelser, ejendommene kan få med en egentlig energirenovering. 

Københavns Kommune har udpeget Sustain til eksekveringen af energimærkerne og peger i deres udtalelse på, at Sustain-teamet har de helt nødvendige kompetencer og erfaringer til opgaven. Det gælder både den tekniske og økonomiske ekspertviden, som skal inddrages i udarbejdelsen af energimærkerne til ejendommene. 

Dea Christine Melbye, Chef for projektudvikling – Almene boliger, udtaler: “Vi er stolte af at være udpeget til at lave energimærkning og energirenoveringsrådgivning i Københavns Kommune og glæder os til at komme i gang. Med vores viden og ekspertise kan vi bidrage til at løfte kommunens ejendomme fra ingen eller ringe energimærker, som en del af kommunens grønne omstilling”. 

Efter udarbejdelse af energimærkerne er ønsket at ejendommene vil gennemgå en mere omfattende analyse og udarbejdelse af renoveringsplaner. Sustain tilbyder at udarbejde de teknisk og økonomisk renoveringsgrundlag, som beskriver, hvordan de konkrete energirenoveringsprojekter kan gennemføres. Sustain kan ligeledes hjælpe med at søge støtte fra kommunens øvrige byfornyelsespuljer til projekterne. Det er målet at halvdelen af ejendommene i projektet prioriterer energirenoveringerne og fortsætter med projekter, som understøtter Københavns klimaindsats.  

Nyheder