SYNERGI opfordrer sammen med TEKNIQ Arbejdsgiverne, Klimabevægelsen og Rådet for Grøn Omstilling politikerne til at give institutionelle investorer og private grønne fonde bedre vilkår for at bidrage til den grønne omstilling i et åbent brev. Læs brevet her >

Investeringer i energirenovering af ejendomsmassen skaber arbejdspladser, sunde boliger og bidrager til den grønne omstilling. Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, er det vigtigt, at alle rentable energiinvesteringer og energirenoveringer foretages, så det store energieffektiviseringspotentiale realiseres.

Hvis Danmarks grønne omstilling bliver en succes, så lægger det også grundstenene til et nyt grønt eksporteventyr.

Den almene sektor udgør med sine 570.000 boliger en meget stor og vigtig del af ejendomsmassen, og vil med sin høje grad af organisering, standardisering og tekniske behov være en ideel demonstration af den optimale tilgang til energirenovering.

Danmark eksporterer i dag energibesparende produkter for 29,7 mia. kr., og der er potentiale til meget mere, hvis vi fortsat udvikler og leverer de grønne løsninger, som verden efterspørger. Men det kræver, at det fortsat er i Danmark, fremtidens standard for energirenovering og -effektivitet skabes. Danmark skal være et grønt foregangsland, der leverer de grønne løsninger, som verden efterspørger.

Grønt investeringsbehov på 17 mia. kr.

Regeringens boligudspil  er et godt og nødvendigt tiltag. Vi kan nå endnu længere, hvis private midler indtænkes. Det er i vores optik vigtigt at skabe gode rammer for investeringer i energieffektive og sunde løsninger i den almene sektor. Potentialet er stort. Deloitte estimerer, at investeringsbehovet i den almene sektor for energieffektive og sunde løsninger ligger på henholdsvis 17 og 14 mia. kr. frem mod 2040.

Landsbyggefonden varetager i dag en bred vifte af opgaver i den almene boligsektor. Det gør de godt til glæde for beboerne, men nu er tiden kommet til at tage det næste skridt. Det kræver flere renoveringsmidler. De 30 mia. kr. i regeringens udspil leverer et nødvendigt løft af boligstandarden, men hvis vi skal realisere alle rentable energireduktionspotentialer i den almene sektor, er der brug for private investorer.

Energireduktion udgør et relevant investeringsområde for institutionelle investorer, grønne fonde mm., som kan sikre et samfundsoptimalt investeringsniveau i grøn omstilling af den almene sektor. Hver tredje af Landsbyggefondens projekter indeholder i dag energisparende tiltag i form af klimaskærm som et led i overholdelsen af bygningsreglementets energikrav. Med private midler vil vi kunne sikre endnu flere grønne og sunde bygninger med mere omfattende energieffektiviseringer af klimaskærmen, de tekniske installationer til opvarmning og køling samt intelligent styring af energiforbruget, så vi kan udnytte energien, når den er grønnest og billigst. De danske institutionelle investorer har bebudet, at de vil investere 350 mia. kr. i grøn omstilling, og det vil være en gevinst for beboerne i almene boliger og det danske samfund, hvis nogle af disse midler kan bruges der.

I forbindelse med de nuværende forhandlinger opfordrer vi derfor til, at de institutionelle investorer og private grønne fonde får en veldefineret rolle i indfrielsen af de rentable energiinvesteringspotentialer.

Derfor bør de almene foreningers ret til at lægge energibesparelser -finansieret med midler fra grønne fonde – oven på helhedsrenoveringer fra Landsbyggefonden fastlægges. Der bør samtidig sættes et ambitiøst og realistisk energieffektiviseringsmål for den almene boligsektor.

At sikre rammerne for samfundsoptimale grønne investeringer i den almene sektor vil skabe markant grønnere, sundere og bedre boliger til gavn for de beboere i den almene boligsektor.

Nyheder