PKA’s grønne energifond, SustainSolutions, går ind i kampen for at skabe et mere energieffektivt Danmark og bliver medlem af interesseorganisationen Synergi.  

At energiforbedre vores bygninger er godt for klimaet, vores daglige komfort og sundhed, men det er også en rigtig god investering. Det er SustainSolutions, som investerer private midler i at energieffektivisere bygninger, et godt eksempel på. Inden længe har SustainSolutions således givet tilsagn til alle midlerne i sin første fond på 300 mio. kr., som administreres på vegne af pensionskassen PKA – og en ny fond på en milliard kr. er på vej.

SustainSolutions bliver det syvende medlem af interesseorganisationen Synergi, som er stiftet i 2018 af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX for at fremme en mere effektiv brug af energien i Danmark. De fire stiftende virksomheder har siden fået selskab af Boligselskabet Sjælland, Dansk Energirådgivning og senest SustainSolutions som det nyeste skud på stammen. Det glæder Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i Synergi:

”SustainSolutions har stor erfaring med at energieffektivisere alt fra boligforeninger til zoologiske haver ud fra en totaløkonomisk tilgang. De er skarpe til at finde potentialerne for energibesparelser og har en spændende finansieringsmodel, hvor investeringen betaler sig selv tilbage med udbyttet fra energibesparelsen. Det viser med al tydelighed, at energieffektivisering rummer et stort forretningspotentiale, og vi glæder os til at samarbejde videre med SustainSolutions om netop det,” siger Katrine Bjerre M. Eriksen.

Typisk er det muligt at lave rentable renoveringer, som i gennemsnit skærer 25 % af en bygnings energiforbrug. Der er med andre ord et kæmpe investeringspotentiale – et trecifret milliardbeløb – i den danske bygningsmasse, hvor investeringer kan betale sig selv hjem med energibesparelser inden for 12 år. Her er tale om investeringer, som både er gode for klimaet, og som giver fornuftige afkast for investorerne. Det kan dog blive en udfordring at indfri det store potentiale, hvis de politiske ambitioner ikke øges, vurderer Christian Niepoort, adm. direktør hos SustainSolutions.

”Langt flere bygninger skal energiforbedres over de næste år, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå klimamålet i Paris-aftalen. Det kræver, at der politisk bliver sat mål for energieffektivisering, og at der bliver skabt en bedre balance mellem energieffektivitet og udbygningen af vedvarende energi. Det glæder vi os til at kæmpe for sammen med resten af Synergi,” fortæller Christian Niepoort.

Nyheder