Om Sustain


Sustain er specialiseret i at klimaoptimere ejendomme og udvikle den infrastruktur, der er nødvendig for at realisere klimamålene.

Mange ejendomme har et energimærke D eller dårligere, kæmper med et usundt indeklima og står samtidig overfor at skulle optimeres til at indgå i fremtidens energisystem baseret på grøn el.

Grønne tiltag betaler ofte sig selv hjem med besparelserne, løfter energimærket og dermed ejendomsværdien. Tiltagene er samtidig en af de lavest hængende frugter i den grønne omstilling, hvor samfundssind og økonomisk gevinst går hånd i hånd for både ejer, lejer og administrator.

Formål, vision og mission 

Vi arbejder for at reducere energispild, sænke CO2-aftrykket, skabe sundere indeklima og fremtidssikre ejendomme til at indgå i fremtidens energisystem.

Vores vision er at bidrage til at indfri CO2-sparepotentialet på 6-8 pct. af det samlede danske CO2 udslip ved at klimaoptimere den danske ejendomsmasse.

Vores mission er at gøre den grønne omstilling enkel for jer. Vi tilbyder at rådgive, projektere, udføre og finansiere grønne projekter i hele Danmark.VI HAR I ALT SPARET

TONS CO2

KWHVirksomhederne bag Sustain

Sustain består af virksomhederne: SustainSolutions, SustainRenewables og SustainRecharge, der har hvert sit speciale.

SustainSolutions
SustainSolutions udvikler, rådgiver og udfører energirenoveringer – og garanterer energibesparelser. Virksomheden ”SustainSolutions ApS” administrerer samtidig PKA’s grønne energifond ”SustainSolutions K/S”, som finansierer energirenoveringer.

Læs mere om SustainSolutions >

SustainRenewables 
SustainRenewables etablerer og udvider vedvarende energianlæg. Det kan fx være solcelleanlæg, varmepumper og biogasanlæg.

Læs mere om SustainRenewables >

SustainRecharge 
SustainRecharge etablerer ladestandere, hvor du kan lade til markedets laveste pris per kWh. Du betaler kun for den strøm du bruger. Der er ingen binding eller fast månedlig ydelse.

Læs mere om SustainRecharge >


Historie  

SustainSolutions var den første af Sustain virksomhederne der blev grundlagt. SustainSolutions blev grundlagt i 2013 og har siden 2015 administreret pensionsselskabet PKA’s grønne energifond på 300 mio. kr.

SustainSolutions udspringer af søstervirksomheden Smith Innovation, hvor man identificerede en markedsfejl i markedet for energirenoveringer. Energirenoveringer er rigtig gode for klimaet, indeklimaet og økonomien, men mange projekter bliver ikke ført ud i livet pga. manglende budgetter og usikkerhed om besparelserne. SustainSolutions blev grundlagt som en del af løsningen på markedsfejlen.

SustainSolutions har vokset eksponentielt siden begyndelsen. I takt med projekterne er vokset, har SustainSolutions tilført nye kompetencer indenfor bl.a. vedvarende energi og ladestandere til elbiler.

En rationel tilgang til energirenovering kræver, at projekterne udføres sammen med energitiltag, så ejendommene er klar til at indgå i fremtidens energisystem. I takt med denne udvikling er SustainRenewables og SustainRecharge kommet til. Tilsammen udgør vi Sustain.