NordVestBO og Sustain har indgået en aftale om at screene otte af NordVestBOs afdelinger for mulige energibesparelser.

Aftalen indebærer, at alle otte afdelinger får en dybdegående gennemgang af de tekniske installationer, hvor stand og levetid samtidig registreres. 

”Vi ønsker at få et overblik over de mulige energibesparelser, der er i alle afdelingerne. På den måde kan vi planlægge de bedste renoveringer sammen med beboerne i afdelingerne,” udtaler Anders Vestergaard, Direktør NordVestBO, og fortsætter: ”Med screeningerne fra Sustain kan vi prioritere indsatserne samtidig med, at vi kommer til at stå med en drejebog for gennemførsel og finansiering.” 

 

       

Anders Vestergaard, Direktør NordVestBO

Screeningen indeholder både en oversigt over de rentable energibesparelser samtidig med, at de tekniske anlæg dokumenteres og vurderes i forhold til levetid. Screeningen fungerer dermed som et supplement til de granskningsrapporter, der i øjeblikket udarbejdes af Landsbyggefonden. Det betyder at boligselskabet hurtigt kan prioritere indsatsen og vurdere om energibesparelserne kan finansiere renoveringen af de tekniske anlæg, der kræver udskiftning. 

”Når vi udarbejder vores energiscreeninger, er vi ude i alle ender af bygningen. Derfor giver det god mening, at vi samtidig registrerer standen for de tekniske installationer, som et supplement til energibesparelsen,” udtaler Henrik Bielefeldt Chef for projektudvikling og tilføjer: ”Vi har udviklet en screeningmodel, der både giver boligselskabet et overblik over energibesparelserne og supplerer de nye granskningsrapporter. Dermed er boligselskabet rustet til at lave langtidsplanlægning for afdelingerne.” 

I forbindelse med screeningen arbejdes der også med et oplæg til digitalisering af varmekældre og målere, således at dataindsamlingen for el, vand og varme efterfølgende kan foregå centralt.  

”Vi forventer at digitaliseringen af vores afdelinger kan åbne nye muligheder for både energibesparelser og frigøre tid for driftspersonalet, hvilket frigiver mere tid til beboerne.” udtaler Anders Vestergaard, Direktør NordVestBO. 

Screeningerne bliver udarbejdet i et samarbejde mellem Sustain og NordVestBO, hvor synergierne ved at sætte otte screeninger i gang skal evalueres med henblik på at gennemføre arbejdet hurtigt og effektivt. 

”Vi forventer at kunne spare tid på dataindsamling og besigtigelser ved at gennemføre otte screeninger på en gang. Vores teknikere får en kontorplads hos NordVestBO, så de er tæt på drift og økonomiafdelingen – det gør samarbejdet mere effektivt.” udtaler Henrik Bielefeldt Chef for projektudvikling og fortsætter: ”Det er resultatet af et godt samarbejde med NordVestBO, der gør at vi kan lave sådan en aftale. Nu glæder vi os til at præsentere projekterne for bestyrelsen og beboerne.” 

Fakta om projektet: 

  • Der screenes otte afdelinger med i alt 1.300 lejemål 
  • Screeningen gennemføres fra marts – maj 
  • Screeningen indeholder energibesparelser, vedligeholdelsesoverblik og finansieringsoplæg

Nyheder