Køen i Landsbyggefonden skal i gennem en grøn screening med det formål, at helhedrenoveringerne kommer til indeholde flere grønne tiltag. Landsbyggefonden er klar med en foreløbig vejledning. Foto: SustainSolutions

I forbindelse med boligaftalen 2020 blev det besluttet, at der skal der gennemføres en grøn screening af alle renoveringsstøttesager i Landsbyggefonden.

Formålet med de grønne screeninger er at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne bliver gennemført yderligere grønne tiltag, der oplagt kan supplere helhedsrenoveringerne.

”De almene boligforeninger har en enestående mulighed for at skabe grønnere, sundere og bedre boliger til deres beboere, hvis de griber muligheden for at indfri alle rentable energiinvesteringer”, fortæller Christian Niepoort, adm. direktør hos SustainSolutions.    

To skridt – to vejledninger

De sager med energimærke ABCD på den såkaldte venteliste ”afsætning 2020” står først for at skulle screenes. Landsbyggefonden har forfattet en foreløbig vejledning om grøn screening.

Herefter kommer det til sagerne med energimærke lavere end D på den såkaldte venteliste ”afsætning 2021”. ”I september 2020 påregnes den endelige vejledning færdiggjort efter drøftelse med eksterne parter mv.”, skriver Landsbyggefonden i den foreløbige vejledning.

Læs den foreløbige vejledning her > 

”To do” – grønne screeninger

Kravene fra Landsbyggefonden til de grønne screeninger er, at ansøgninger skal være attesteret af en energikonsulent for at kunne komme i betragtning. Energikonsulenten skal bl.a. forholde sig til om kWh-forbrug i før og efter situationen er pålidelige.

”Hos SustainSolutions er vi vant til at forholde os til realiserede energibesparelser. I mange af vores projekter finansierer vi også energirenoveringerne og garanterer beboerne de besparelser vi finder”, siger Christian Niepoort, der opfordrer til at screeningerne bliver gennemarbejdede, så foreningerne er sikre på at finde alle de rentable grønne tiltag til gavn for beboerne og har det bedste udgangspunkt for at indfri besparelserne. Det er derfor en fordel, at en grøn screening bygger på følgende:

  • En gennemarbejdet grøn screening, der inkluderer en fysisk gennemgang af ejendommene, hvor klimaskærm, tekniske installationer, energistyring- og nudgingsystemer, varmepumper samt potentialet for vedvarende energiløsninger såsom solceller bliver gennemgået.
  • Screeningen bør inkludere et overblik over investeringssummen samt et overblik over, hvilke tilføjede energielementer, der rentabelt kan tilføres Landsbyggefonds-hovedprojektet uden højere boligudgift.

Læs mere om SustainSolutions energiscreeninger her >

Grønne lån og rådgivning

De grønne tiltag kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5 procent fra Landsbyggefonden. Eksterne aktører, såsom de grønne fonde, står klar med grønne lån og rådgivningskompetencer til at indfri alle de rentable energitiltag.

”Vi kender den almene sektor og har en proces klar til at gennemføre de grønne screeninger sammen med boligforeningerne, så de kan komme hurtigt i gang med renoveringerne. Vi ved at uret tikker og derfor er vores proces tilrettelagt, så vi hurtigt kan supplere helhedsplanerne.” fortæller Henrik Bielefeldt, projektudvikler hos SustainSolutions.

Yderligere information 

Henrik Bielefeldt, projektudvikler, hb@sustain.dk, +45 42 43 94 49

Nyheder