Konsulentydelser


Sustain tilbyder at rådgive og udarbejde tilstandsrapporter, energimærker og DGNB-certificere på konsulentbasis.

Sustain leverer en specialiseret rådgivning, der skiller sig ud fra de klassiske rådgivere, da vi er vant til at finansiere de grønne tiltag vi fremlægger uden vores kunder som udgangspunkt skal stille sikkerhed for lånet, da vi kan stå på mål for de besparelser vi stiller i udsigt.

I får den unikke kombination af rådgivning fra vores energi- og investeringsspecialister, som flere større aktører på den danske ejendomsscene benytter sig af i dag. Vi tilbyder bl.a.:


Kontakt

Dea Christine Melbye
Chef for projektudvikling – Almene boliger
dcm@sustain.dk
+45 22 16 90 60

Henrik Bielefeldt
Chef for projektudvikling – Kommercielt ansvarlig
hb@sustain.dk
+45 42 43 94 49


360° screening: Skab overblik over de grønne muligheder

Vi finder alle CO2– og energibesparelser. Vi finder alle tiltag, der fremtidssikrer jeres ejendomme og infrastruktur. Vi fremlægger tiltagene i forskellige scenarier for implementering fra “De næsten gratis glæder” til “Bæredygtighed+” opstillet med investeringssummer inklusiv materialer og udførelse.

Læs mere om 360° screening >

Læs mere om grøn screening og revurdering (specifikt til almen sektor) >


360° implementering: Kom i mål med de grønne projekter

Vi kan stå for udbudsprocessen, myndighedbehandling, søge støttemidler og stå for drift, vedligehold og service.


Udviklingsprojekter: Få defineret jeres projekt og kom i mål

Vi tilbyder at bidrage med at udvikle nye forretningsmodeller og deltage som part i forsknings- og udviklingsprojekter.


Tilstandsrapport, energimærkning og DGNB-certificering: Tag temperaturen på ejendommene

Vi tilbyder at udarbejde tilstandsrapporter, energimærkninger og DGNB-certificering af ejendomme.

Vi har en professionel ansvarsforsikring gennem Tryg og er dækket i Danmark – læs mere på www.tryg.dk
For mere information om Energimærker se Energistyrelsen – www.ens.dkEnergi- og indeklimaadfærd: Skab de bedste rammer for at få beboerne med

Vi tilbyder at bidrage med at udvikle informationsmateriale, afholde beboermøder og sikre den bedste kommunikation om projektet.