Klimarådet slår i ny rapport fast, at energibesparelser er en vigtig del af den grønne omstilling. Klimarådet anbefaler blandt andet, at ESCO-modeller udbredes. Den 9. marts 2020 offentliggjorde Klimarådet rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, som bl.a. anbefaler at ESCO-modeller udbredes for at sætte skub i energieffektiviseringerne.

Læs Klimarådets rapport >  

Klimarådet har netop offentliggjort rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, som præsenterer en række anbefalinger, der skal få Danmark i mål med 70 procent reduktion i 2030.

Klimarådet slår endnu en gang fast, at energibesparelser er en vigtig del af den grønne omstilling. Klimarådet peger på, at selvom der er god økonomi i energieffektiviseringer, så gennemføres de ikke hurtigt nok. De anbefaler blandt andet, at ESCO-modeller skal udbredes:

”Der er er gode erfaringer med ESCO-modellen i udlandet, fx USA og Holland, og til dels i Danmark, hvor modellen er anvendt i en række energispareprojekter i offentlige bygninger blandt andet hospitaler og skoler, i offentlige og private udlejningsbygninger og i en række andre bygninger.

Herhjemme tilbydes ESCO-ordninger af flere private firmaer og i mindst et tilfælde med finansiering fra en institutionel investor, i dette tilfælde en pensionskasse. Energisparerådet, Dansk Industri og andre aktører har dog peget på, at der bør fokuseres på forstærket anvendelse af ESCO-modellen i Danmark.

Klimarådet anbefaler, at ESCO-modellen udbredes gennem vejledning om ordningen, om regler og kontraktformer og med angivelse af eksempler på ”best practice” fra konkrete cases i Danmark og udlandet. Det kan desuden overvejes at give et ekstra incitament til at bruge ordningen i forbindelse med renovering af udlejningsbyggeri ved at etablere en statslig garantiordning, som kan dække tab, hvis bygningsejeren går konkurs og ikke kan betale sine regninger.

ESCO-modellen er samtidig en model, hvor også andre institutionelle investorer som pensionskasser og forsikringsselskaber kunne bidrage med langsigtet finansiering til at gennemføre energirenoveringer med længere tilbagebetalingstider i både offentlige, private og erhvervsmæssige bygninger.” skriver Klimarådet i rapporten på side 107. 

Danmarks første energieffektiviseringsfond

Når der står skrevet, at ”Herhjemme tilbydes ESCO-ordninger af flere firmaer og i mindst et tilfælde med finansiering fra institutionel investor” er det ikke en underdrivelse.

SustainSolutions er den første aktør i Danmark, der er lykkedes med at etablere en energifond, som investerer pensionsmidler i energieffektiviseringer og udfører projekterne via ”Energy Efficiency-as-a-Service-modellen”. Projekterne bliver betalt tilbage med energibesparelserne. Pensionskassen får afkastet ved at få del i den økonomiske besparelse på et mere effektivt forbrug.

Fonden blev etableret i 2015 med 300 mio. kr. fra pensionskassen PKA og administreres af virksomheden SustainSolutions, der har gennemført over 50 projekter i Danmark hos alt fra almene boligorganisationer, efterskoler til zoologiske haver.

”Vi er rigtig glade for at Klimarådet anbefaler, at Sustain-modellen skal udbredes og at mange andre institutionelle investorer også bør komme med, da vi i vores daglige virke ser, at det er en effektiv vej til resultater. Vi står klar til at give eksempler på ”best practices” fra vores konkrete projekter og er klar til at skalere op og få flere pensionsmidler ud og arbejde for et grønnere Danmark.” siger Christian Niepoort, CEO hos SustainSolutions.    

Sæt de grønne rammer 

Skal ESCO-modellerne udbredes, kræves en hjælpende hånd på det lovgivende område. SustainSolutions har følgende ønsker:

 • Sæt nationalt og bindende mål for energieffektivitet
 • Sæt energisparekrav for industri og bygninger (offentlige, almene og udlejningsejendomme)
 • Sæt særskilte minimumskrav til renovering ift. de tekniske bestemmelser i BR18
 • Gør de væsentligste elementer for et godt og sundt indeklima til en del af energimærkeordningen
 • Sæt klare regler for, hvordan institutionelle investorer supplerer offentlige aktører som Landsbyggefonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og Kommunekredit
 • Opret en offentlig garantiordning, der skal tage toppen af risikoen ift. energieffektivisering af SMV’ere/landbrug mv.
 • Sæt krav om totaløkonomiske udbud
 • Giv decentrale solcelleanlæg nye rammevilkår
 • Gør det muligt at dele grøn strøm fra solceller mellem matrikler med samme ejer uden at skulle betale skatter og afgifter af sin egenproducerede grønne strøm
 • Fjern særregel for solceller på kommunale bygninger
 • Etablér en fair transmissionsafgift på solcellestrøm

Nyheder