Grøn screening til almene boligorganisationer

Har I et projekt i Landsbyggefonden, der skal igennem en grøn screening eller revurdering? Så har I en enestående mulig for at skabe sundere, grønnere og fremtidssikrede boliger til jeres beboere.  

I den nye boligaftale, blev det besluttet at køen i Landsbyggefonden skal igennem en grøn screening, for at finde alle rentable grønne tiltag. Der er god økonomi i at gøre dette, på samme tid som en renovering igangsættes. 

Hos SustainSolutions tager vi altid udgangspunkt i det planlagte projekt, men går mindst ét spadestik dybere i vores grønne screening og imødekommer alle Landsbyggefondens krav om at finde alle grønne og rentable besparelser. 

SustainSolutions tilbyder: 

  • Gennemgang af klimaskærm: Tag, facade, vinduer og isolering.
  • Gennemgang af tekniske installationer: Ventilation, belysning samt varme- og vandinstallationer. 
  • Afdækning af muligheden for at installere vedvarende energikilder som blandt andet solceller. 
  • Afdækning af muligheden for at installere energiledelse- og nudgingsystemer. 
  • Afdækning af behovet og mulighederne for klimatilpasning.
  • Baggrundsrapport med alle tekniske beregninger, beskrivelser mv.
  • Præsentation med en klar køreplan for, hvor energibesparelserne kan hentes hjem. Køreplanen er opstillet i forskellige scenarier med et overblik over investeringssummerne samt et overblik over, hvor rentable de enkelte tiltag er og hvor hurtigt de betaler sig selv tilbage.
  • Oplæg til finansiering og udførelse. 
  • Mulighed for konvertering til energimærke. 
  • Opgive energiforbrug og besparelse i ansøgningen attesteret af en energikonsulent.

Cases

Vi har stor erfaring med at blive inddraget i igangsatte projekter og samarbejde med eksisterende rådgivere om at inddrage alle rentable grønne tiltag. 

SustainSolutions gennemgår bygningerne i afdelingerne for at se på, hvor nye tiltag kan iværksættes eller hvor muligheden for at opnå en bedre energiklasse er til stede. Vi skaber et overblik over mulighederne, der er nemt for beboerne at forstå og giver jer et godt udgangspunkt for at gennemføre renoveringsprojektet. 

Nedenstående er et par gode eksempler fra den almene sektor.Frederikshavn BoligforeningFrederikshavn Boligforening har indgået samarbejde med SustainSolutions om en gennemgribende energiscreening af alle knap 3.500 boliger.

Læs mere om projektet herBoligforeningen FOBFOB (Fællesorganisationens Boligforening) har fået opgraderet tekniske installationer i boligerne beliggende i Ringparken i Slagelse.

Læs mere om projektet her


Finansiering af grønne tiltag


Landsbyggefonden må maksimalt støtte de nye grønne tiltag med yderligere 5 pct. i forhold til den oprindelige byggesum. SustainSolutions administrerer pensionskassen PKA’s grønne energifond og samarbejder derudover med flere finansieringspartnere.

Vi har derfor mulighed for at finansiere investeringen i grønne tiltag på baggrund af energibesparelsen, hvormed de grønne tiltag kan gennemføres så beboerne ikke får en stigning i boligudgiften.  

Ofte kan energibesparelserne også være med til at finansiere yderligere tiltag i afdelingen, der ikke kan støttes af Landsbyggefonden. 

Download pdf’en “Grønne screeninger til almene boligforeninger”Kontakt

Dea Christine Melbye
Chef for projektudvikling – Almene boliger
dcm@sustain.dk
+45 22 16 90 60
Henrik Bielefeldt
Chef for projektudvikling – Kommercielt ansvar
hb@sustain.dk
+45 42 43 94 49