”Vi har ikke råd til at lade bygningerne forblive i skyggen i en ny klimaaftale, hvis vi vil begrænse den globale opvarmning. Det skal være nemt at spare på energien og vi skal sætte mål ift. energieffektivisering”, skriver Christian Niepoort, CEO hos PKA’s energifond, SustainSolutions.

Debatindlægget blev bragt på policywatch.dk 31/08/18. Foto: SustainSolutions

Kort før sommerferien faldt energiforliget på plads. Et bredt forlig med fokus på udbygningen af vedvarende energi og en sænkelse af elafgifterne. Folketingets partier skal have ros for at have indgået et bredt forlig, der sætter kurs mod at elektrificere det danske samfund og forsyne Danmark med vedvarende energi. Vi ved nu, hvilken retning vinden blæser og alle sejl skal derfor sættes i forhold til at eksekvere.

De grønne ambitioner er dog svære at få øje på, når det kommer til energieffektivisering. Det får politikerne nu mulighed for at rette op på i en ny klimaaftale, som skal sætte retningen for den grønne omstilling frem mod 2030. Her er der mulighed for igen at placere Danmark i det grønne førerfelt.

Biler, bønder og boliger

Målet i Paris-aftalen er at begrænse den globale opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader, men det er for nyligt kommet frem, at en række forskere slet ikke mener 2 graders-målet er tilstrækkeligt. Indsatsen skal speedes op, hvis vi vil undgå en potentiel klimakatastrofe.

Der skal ikke mindst fokuseres på transport- og landbrugssektoren, som står for den størstedel af CO2-udledningen, men CO2-besparelser fra bygninger skal også prioriteres. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark stammer fra bygninger og mere end 200.000 bygninger har energimærke F eller lavere. Der ligger altså en guldgrube af CO2-besparelser, som venter på at blive indfriet her – og flere analyser slår desuden fast, at det er en af de mest økonomiske veje mod et grønnere klima.

Det er på tide energieffektivisering rykker ind i det politiske rampelys, for CO2-besparelserne kommer ikke af sig selv.

Energirenovering skal være nemt

Det skal være nemt at energirenovere og der skal være større opmærksomhed på energibesparelser, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at vinde CO2-kampen.

Det er en tung og teknisk proces at energirenovere og den kan med fordel gøres lettere for bygningsejerne. Det kan man eksempelvis gøre ved at tilbyde samlede energirenoveringspakker, så man ikke skal bekymre sig om finansiering, teknikken, udførelsen eller om energibesparelsen slår til.

For det andet bør der iværksættes flere kampagner, der inspirerer bygningsejere til at energirenovere og spare på energien. Det har vi eksempelvis set virke ift. madspild, hvor engelske husstande har reduceret madspild med hele 21 % i løbet af 5 år.

Vi mener desuden også, at politikerne bør skabe nye økonomiske incitamenter. Det økonomiske incitament ift. til at spare på energien, er nemlig blevet mindre i kølvandet af, at elafgiften sænkes.

Sæt mål for energieffektivitet

I energiforliget er der årligt afsat 500 mio. kr. til energirenovering i 2021-24. Det er en 1 mia. kr. mindre til energieffektiviseringer end i den tidligere aftale. Fortsat støtte er en god start, men SustainSolutions efterspørger flere politiske målsætninger, hvis vi skal sikre, at bygningerne også bidrager til den grønne omstilling. Vi må ikke risikere, at energiaftalen bliver en løs hensigtserklæring uden en robust retning for fremtidens byggeri.

Sammen med resten af EU-landenes energiministre, har Lars Christian Lilleholt netop sat et nationalt mål for vedvarende energi på 32% af energiforsyningen inden 2030. Danmark kan med fordel starte gøre det samme for energieffektivisering.

På med arbejdstøjet

Vi ønsker:

  • Politikerne kan med fordel indarbejde flere incitamenter og kampagner, der kan inspirere og motivere bygningsejere til at energieffektivisere.
  • At der indføres bindende målsætninger.

Der findes store CO2-reduktioner i bygningsmassen og vi kan derudover høste samfundsmæssige gevinster i form af: Økonomiske besparelser samt en øget komfort og sundhed i vores hjem, skoler og på vores arbejdspladser.

I SustainSolutions kæmper vi for at gøre energirenovering til et nemt valg. Det har vi erfaring med virker, og vi vil fortsat holde den grønne fane højt og indfri CO2-besparelser ved at energieffektivisere – med eller uden statslig støtte.

Debatindlægget blev bragt på PolicyWatch 31/08/18 >

Nyheder