Modarbejder et selskab klimamålene i Parisaftalen, skal de være indstillede på at bevæge sig i en grønnere retning. Ellers vil de fremover ikke være velkomne i pensionskassen PKA’s investeringsportefølje. Det understreger PKA på deres nye hjemmeside om ansvarlige investeringer.

På ansvarlige-investeringer.dk kan man bl.a. se hvor meget PKA på nuværende tidspunkt har investering i klima-projekter. Foto: ansvarlige-investeringer.dk

Formålet med den ny hjemmeside er at skabe åbenhed om pensionskassens investeringer. Det er samtidig PKA’s hensigt at give offentligheden et indblik i deres initiativer for at nedtrappe investeringerne, som ikke anses som ansvarlige – bl.a. investeringer i olie- og gasselskaber.

Håbet hos PKA er, at flere følger trop og ser fornuften i at dreje investeringer i en mere grøn og ansvarlig retning. Der er nemlig gode forretningsmuligheder i at omstille til grønt.

”Det er muligt at skabe gode afkast og samtidig presse på for en grønnere energiproduktion”, siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Grønt eftersyn af selskabsportefølje

Hjemmesiden er en del af et eftersyn, hvor PKA har udset sig 64 selskaber i porteføljen til en nærmere gennemgang. I første omgang er det vil PKA hensigt forsøge at påvirke selskabernes langsigtede mål, så de rustes til en grønnere fremtid.

Forsætter de udsete selskaber udviklingen i en sort retning og dermed forbliver uforenelige med PKA’s grønne ambitioner, skal de ikke forvente en fortsat investering fra pensionskassen.

SustainSolutions – en vigtig brik

Ifølge PKA skal den grønne omstilling i gang på alle samfundsniveauer. Pensionskassen investerer derfor ikke kun i stor skala, f.eks. i vindmølleparker, men også i mindre projekter. Energirenovering af mellemstore erhvervsejendomme, organisationer og boligbyggerier skal også bidrage til omstillingen og her spiller PKA’s grønne energifond, SustainSolutions, en afgørende rolle.

SustainSolutions finansierer og gennemfører en række projekter i mindre skala, som ligeledes bidrager til at sænke den samlede CO2-udledning. SustainSolutions er derfor naturligvis også til stede på den nye hjemmeside for ansvarlige investeringer og hilser PKA’s initiativ velkommen. ‘

”Selskaber, som påtager sig et ansvar overfor klimaet, har fortjent at blive fremhævet. Det er derfor vigtigt at få mere åbenhed omkring ansvarlige investeringer”, siger Christian Niepoort, CEO i PKA’s grønne energifond SustainSolutions.

Læs PKA’s pressemeddelse >

Følg PKA’s investeringer på www.ansvarlige-investeringer.dk

Nyheder