Frederikshavn Boligforening og SustainSolutions, PKA’s energifond, indgår samarbejde, der skal sikre en gennemgribende energiscreening af alle boliger.

SustainSolutions skal til at gå i gang med at energiscreene alle Frederikshavn Boligforenings 3.500 boliger, der ligger Frederikshavn Kommune. Foto: Frederikshavn Boligforening.

Frederikshavn Boligforening meldte sidste år ud, at de med EU-midler fra ELENA i hånden, vil sætte i gang i en massiv energiindsats i knap 2.000 af foreningens boliger. Nu bliver projektet i samarbejde med SustainSolutions, PKA’s grønne energifond, udvidet til at omhandle alle foreningens knap 3.500 boliger. Det glæder Kim Madsen, adm. direktør hos Frederikshavn Boligforening, der har klima og miljø højt på dagsordenen:

”Vi er glade for at få SustainSolutions med på projektet, så det nu bliver muligt at spare energi og CO2 i alle vores boliger. Vi har et mål om at være en CO2-neutral boligforening i 2050 og dette kommer vi nu tættere på i samarbejde med SustainSolutions, der både har solid erfaring med at finde de reelle besparelser, stå på mål for dem og ikke mindst at finansiere dem.” siger han.

Strøm, vand og varme

SustainSolutions skal til at gå i gang med at energiscreene samtlige 3.500 boliger i Frederikshavn Kommune. Her vil der både blive kigget på boligernes klimaskærm, som indbefatter tag, facade, vinduer og isolering. Ligesom boligernes tekniske installationer såsom ventilation, belysning og varmeinstallationer vil komme under luppen. Der vil også blive kigget på muligheden for at installere vedvarende energikilder som blandt andet solceller. Yderligere vil der blive kigget på energiledelsessystemer og andre teknologier, som der kan hjælpe med at nedbringe energiforbruget.

”At blive mere klima- og miljøvenlige er et stort ønske for mange af vores beboere. Samtidig kommer energiforbedringerne til at skabe besparelser på energiregningen og et sundere indeklima. Det er win-win.” fortæller Brian Thomsen, energiinspektør hos Frederikshavn Boligforening.

Grønne midler

Frederikshavn Boligforening har som den første almene boligforening i Danmark modtaget 11 mio. kr. fra ELENA, som er en EU tilskudsordning til teknisk assistance og rådgivning. Midlerne til rent faktisk at gennemføre projekterne kan blandt andet komme fra SustainSolutions, der er PKA’s energifond.

Med midlerne fra SustainSolutions, PKA’s energifond, kan Frederikshavn Boligforening finansiere energiforbedringer, der betales tilbage ved hjælp af energibesparelserne over en årrække. På den måde skal beboerne ikke have penge op af lommerne og når investeringen er betalt tilbage, går den fulde besparelse til beboerne.

Projekterne vil blive en del af PKA’s investeringer i den grønne omstilling, der både skaber et afkast til PKA’s medlemmer og gør en positiv forskel for klimaet

”Frederikshavn Boligforening er en af de mest ambitiøse almene foreninger jeg har mødt ift. at handle på at nedbringe foreningens energiforbrug og CO2 udslip. Jeg håber mange flere vil blive inspireret til at handle ligeså ambitiøst, for det er nødvendigt, hvis vi skal nå klimamålene i Paris-aftalen.” fortæller Jesper Holm Madsen, PKA’s energifonds chef for projektudvikling.

Om Frederikshavn Boligforening

Frederikshavn Boligforening har sine knap 3.500 boliger liggende i Frederikshavn kommune. Boligforeningen har administration i både Sæby og Frederikshavn, og netop energibesparelser og et sundt indeklima er et af foreningens største fokusområder.

Om ELENA

ELENA teamet er en del af EU’s største energiindsats. ELENA er et fælles initiativ fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen under Horizon 2020-programmet. ELENA giver støtte til rådgivning og projektering af energibesparelser hovedsageligt indenfor byggeri og transport. Der er frem til dato blevet godkendt 6 projekter i Danmark som støttes af ELENA, heraf er Frederikshavn Boligforening den første almene boligforening der har opnået støtte fra ELENA.

Om SustainSolutions

I 2015 investerede pensionskassen PKA 300 mio. kr. i energifonden SustainSolutions, som tilbyder fuldt finansierede energirenoveringer og investerer i vedvarende energiprojekter.

Nyheder