Sustain arbejder på højtryk for at finde gode energibesparelser i boligforeninger

Sustain vandt i 2021 fire delaftaler i LBFs etape I udbud, som indeholder energimærkning af 1402 adresser fordelt på 110 afdelinger. På nuværende tidspunkt har Sustain gennemført omkring 66% af sagen, hvilket svarer til 299 energimærker, som omfatter 922 adresser ud af de 1402. Der er påbegyndt energimærker for 85 af de 110 afdelinger. Den effektive energimærkning har ført til, at Sustain har budt og vundet yderligere to delaftaler i LBFs etape II udbud af granskning og energimærkning i samarbejde med Ingeman Fischer. Der er stor værdi i at foretage energimærkningerne, da der potentielt er mange energibesparelser at hente.  

Med energimærkning tages temperaturen på boligen og der dannes et overblik over energiforbrug i bygningen. Ved at skabe overblik kan store besparelsespotentialer kortlægges, både i forhold til CO2 og økonomi.   

Vores erfaringer viser indtil nu, at der ud fra energimærkerne kan findes mange potentialer for at skabe rentable energiprojekter, bl.a. udskiftning af ældre ventilationsanlæg, solceller til at dække individuelt og fælles strømforbrug, energieffektiv belysning og ikke mindst varmebesparelser ved at skifte gamle komponenter i varmecentralerne og installere fx prognosebaseret vejrkompensering.   

Hos Sustain er vi certificeret til at udarbejde energimærkning og energirapporter. Med et stærkt team af energikonsulenter kan vi hjælpe med energimærkning af jeres bygninger. Ved energimærkning kortlægger vi jeres energiudgifter og undersøger forskellen på faktisk og beregnet energiforbrug. I forbindelse med energimærkningen screener vi bygningen for, hvor der kan energioptimeres og dermed spares penge og CO2.   

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer i gang med energirenoveringer på https://sustain.dk/energirenoveringer/ 

Nyheder