Sustain har netop opført et ca. 800 m2 solcelleanlæg på taget af Forcas kontorejendom, der ligger på Tuborg Blvd. 3 i Hellerup nord for København. Foto: Sustain.

I 2017 startede Sustain og Forcas samarbejde om at skabe en endnu grønnere og sundere kontorejendom. I første omgang bidrog Sustain med at udskifte ventilation og belysning på kontorerne med miljøvenlig teknologi. Nu er Forca og Sustain gået skridtet videre og har gennemført et nyt projekt.

Sustain har netop opført et ca. 800 m2 solcelleanlæg på taget af Forcas kontorejendom, der ligger på Tuborg Blvd. 3 i Hellerup nord for København. Forca har derudover anlagt nyt tagpap på taget og installeret aircondition, så indeklimaet i kontorlokalerne kan blive tempereret på selv de varmeste sommerdage til glæde for virksomhedens 360 medarbejdere.

Solcellerne forventes at producere 154.000 kWh årligt, hvilket svarer til strømforbruget i 30 parcelhuse. Dette medfører en CO2 reduktion på knap 23 tons om året. Dette glæder Peter Roll Nørhammer, facility chef hos Forca:

”Vi er meget glade for projektet, fordi vi både kan give vores bidrag ved at nedbringe energiforbruget i vores bygning mest muligt og samtidig skabe et bedre indeklima for vores medarbejdere.” siger Peter Roll Nørhammer.

Komfort og klima

Det er virksomheden SustainRenewables som har stået for at planlægge og opføre solcelleanlægget, mens SustainSolutions har været rådgiver på entrepriserne vedrørende det nye tagpap og aircondition. Hele projektet har kostet knap 3,3 mio. kr. og solcellerne forventes at være betalt tilbage på 5-6 år med besparelserne på energiregningen.

Flere virksomheder bør i højere grad energioptimere og få anlagt solceller ligesom Forca, mener Jesper Steen, energidirektør hos Sustain og fortsætter:

”Forca har gennemført flere klima- og energirigtige investeringer, der har medført et sundere indeklima til deres medarbejdere og som samtidig er en god forretning. Solceller har fx en levetid på 30 år og investeringen betaler sig typisk tilbage på 5-10 år. Rentable klimatiltag bør indfries og det er centralt virksomheder også tænker deres egne ejendomme ind i klimaindsatsen.” fortæller Jesper Steen.

Projektet hos Forca er netop afsluttet.

Nyheder