Energiscreeninger

Energi

screeninger

En energiscreening er første skridt til at spare på energien ved at energieffektivisere jeres boligforening, kommune, institution, ejendom, eller virksomhed. Vi tilbyder også grønne screeninger af projekter i Landsbyggefonden – screeninger der systematisk afdækker, hvilke yderligere rentable energitiltag der med fordel kan blive indfriet.

Læs mere om grønne screeninger af projekter i Landsbyggefonden her

Energiscreeningen kan stå alene, men kan også være et godt supplement til større renoveringsprojekter, hvor den hjælper til med at finde alle de rentable energibesparelser, der er en god ide at tage med, når man begynder et større projekt.

SustainSolutions tilgang til en energiscreening er anderledes end de fleste andres, da vi er vant til, at screeningerne fører til reelle projekter, hvor vi står på mål for besparelserne. I kan sammensætte en energiscreening helt efter behov.

SustainSolutions energiscreenings-grundpakke indeholder:

  • Gennemgang af klimaskærm: Tag, facade, vinduer og isolering.
  • Gennemgang af tekniske installationer: Ventilation, belysning samt varme- og vandinstallationer.
  • Afdækning af muligheden for at installere vedvarende energikilder som blandt andet solceller.
  • Afdækning af muligheden for at installere energiledelse- og nudgingsystemer.
  • Afdækning af behovet og mulighederne for klimatilpasning.
  • Baggrundsrapport med alle tekniske beregninger, beskrivelser mv.
  • Præsentation med en klar køreplan for, hvor energibesparelserne kan hentes hjem. Køreplanen er opstillet i forskellige scenarier med et overblik over investeringssummerne samt et overblik over, hvor rentable de enkelte tiltag er og hvor hurtigt de betaler sig selv tilbage.
  • Oplæg til finansiering og udførelse.
  • Mulighed for konvertering til energimærke


Kontakt 

Dea Christine Melbye
Chef for projektudvikling – Almene boliger
dcm@sustain.dk
+45 22 16 90 60
Henrik Bielefeldt
Chef for projektudvikling – Kommercielt ansvar
hb@sustain.dk
+45 42 43 94 49