SustainSolutions har leveret og installeret 273 nye ventilatorer hos ejerforeningen Gadevang i Høje-Taastrup, som en del af en større energirenovering. 

Foto: Gadevang

Gadevang består af 1073 lejligheder fordelt på 14 boligblokke i tre etager. Foreningen har mange grønne områder med masser af lys og luft. Dette bærer foreningens ejendom også præg af nu, hvor belysning, ventilationsanlæg og varmesystemet er blevet optimeret med nye og energieffektive teknologier.

Bedre luftkvalitet og mindre støj
SustainSolutions har leveret og installeret nye ventilatorer af modellen Topfan 250, som er en energieffektiv tagventilator med EC-motor. I sammenligning med de tidligere tagventilatorer med AC-motorer forventes de at give en samlet energibesparelse på omkring 255.000 kWh årligt. Dette svarer til det årlige elforbrug i 52 parcelhuse.

Styringen er også blevet opdateret, hvilket sikrer, at der køres i lav drift i dag- og nattetimerne, mens driften ekstensiveres i aften- og morgentimerne, hvor der er flest personer i lejlighederne.

“Vi er glade for de nye tagventilatorer, som støjer væsentligt mindre og derudover sparer driften tid. Nu kan driften koncentrere sig om andre ting end ustabile ventilatorer.” siger inspektør i Gadevang, Lizeth Strange.

“Bestyrelsen i Gadevang har lige fra begyndelsen været ambitiøse, kompetente og miljøbevidste. De har haft fokus på energibesparelser, drift og indeklima og det har været et drømmeprojekt at være med i.” siger salgschef i SustainSolutions, Kasper Kläning.

Optimeret belysning og varme
Gadevang har udskiftet 476 lysstofrør til nye sensorstyrende LED armaturer fra Fagerhult. De sørger for at lyset tændes og slukkes efter behov.

Der er yderligere foretaget renovering af fjernvarmeinstallationen og varmecentraler, for at sikre en effektiv styring og afkøling af varmen. Hertil er ventiler og termostater i lejlighederne også blevet udskiftet.

Vi ser frem til at afslutte den storstilede renovering efter sommerferien, hvor vi skal installere et solcelleanlæg, som vi forventer kommer til at producere omkring 30.000 kWh om året.” fortæller Kasper Kläning.

Gadevang kommer hermed samlet set til at spare miljøet for et C02 udslip på 185 ton om året. I alt kommer det til at spare, hvad der svarer til strømforbruget i 79 parcelhuse og varmeforbruget i 25 parcelhuse.

Nyheder