Ejerforeningen Aldersrogade 37-39

Ejerforeningen på Aldersrogade 37-39 i København sparer betragteligt på energien og har fået et sundere indeklima ved at opgradere ejendommens tekniske installationer.

Ejerforeningen, der er fordelt på 16 opgange, har fået opgraderet fem ventilationsanlæg og udskiftet belysningen på fællesarealerne. I alt er 639 lamper erstattet med LED.

Varmecentralen er derudover blevet optimeret med to nye cirkulationspumper og der er installeret ny varmestyring, som bl.a. justerer indeklimaet efter udetemperaturen.

SustainSolutions har været totalentreprenør på projektet og har stået for finansieringen, som ejerforeningen betaler tilbage med udbyttet fra energibesparelserne.

Energibesparelse større end forventet

Størrelsen på besparelsen kom bag på ejerforeningen, som kun havde forventet en mindre besparelse på belysningen. SustainSolutions undersøgelse viste dog, at der også var et stort besparelsespotentiale på ventilationsanlæggene.

Finansieringen betød desuden, at renoveringen blev gennemført tidligere end planlagt og ejerforeningen sparer nu CO2 og energi før forventet.


“SustainSolutions har stået for alle underopgaver såsom finansiering, håndværkere og planlægning. Nu har vi fået en grøn profil og når projektet er betalt tilbage, kan vi nyde godt af besparelserne.”

– Martin S. Hansen, bestyrelsesformand, Ejerforeningen Aldersrogade 37-39

Hør bestyrelsesformand, Martin S. Hansen, fortælle om processen bag en finansieret energirenovering.

805.000 kr. alt inklusiv

Tilbagebetaling 5 år

Garanterede besparelser

Forventet årlig besparelse: 90.000 kWh 

Det svarer til det årlige strømforbrug i 18 parcelhuse 

Forventet årlig CO2 besparelse: 30 tons 

Det svarer til udledningen fra en bil, der kører fra København til Aarhus 900 gange.

Kontakt Sustain i dag og kom et skridt nærmere på energibesparelser, et sundere indeklima og en grøn profil.

Ring på +45 72 20 08 66 eller send en mail til info@sustain.dk

LÆS MERE HER