Case

FOB Kalundborg

Forventet årlig besparelse

600 tons CO₂ årligt

Forventet årlig besparelse

-

Pris

26 mio. DKK

Tilbagebetaling

20 år

Case

FOB Kalundborg
FOB Kalundborg udvider renovering og fordobler energibesparelser

Boligforeningen FOB Kalundborg sætter skub i den grønne omstilling af almene boliger i samarbejde med SustainSolutions og Danmarks Grønne Investeringsfond.

FOB Kalundborg har indgået aftale om mere end at fordoble energibesparelserne i forbindelse med en større helhedsrenovering støttet af Landsbyggefonden. Det samlede projekt medfører besparelser på både varme, el og vand, hvilket resulterer i en CO₂-gevinst på ca. 600 tons om året.

Finansieringen til de ekstra grønne tiltag kommer fra SustainSolutions – PKA’s grønne energifond og Danmarks Grønne Investeringsfond. Der er tale om en merinvestering på ca. DKK 26 mio. i tillæg til det oprindelige projekt støttet af Landsbyggefonden, hvor knap 400 boliger renoveres til en værdi af cirka DKK 300 mio.

Merinvesteringen betyder bl.a., at der er kommet ekstra midler til at udskifte de tekniske installationer, såsom cirkulationspumper, til nye og energivenlige modeller, ligesom flere af installationerne vil blive efterisoleret. Der bliver samtidig installeret intelligent styring, der bidrager til at nedbringe energiforbruget. Merinvesteringen har også banet vejen for, at de nye vinduer bliver mere energivenlige, og at facader, ydervægge samt gavle kan isoleres optimalt.

 

 

FAKTA

Merinvestering: DKK 26 mio. Tilbagebetalingstid: 20 år
Forventet CO₂-besparelse: 600 tons årligt

“I FOB Kalundborg er vi meget glade for samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond og SustainSolutions, hvorved det er blevet muligt at tilføre energirenovering til vores helhedsplan. Det har længe været et ønske blandt vores beboere at højne komforten ved at mindske trækgener og undgå kuldenedfald. At renoveringen så samtidig betyder en stor CO2-besparelse, som også gavner klimaregnskabet, gør det jo bare ekstra glædeligt.”
- Christen Mors, direktør i FOB Kalundborg

Lignende cases

Bliv kontaktet

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres grønne projekter.

Vi ser frem til at høre fra jer enten via kontaktformularen eller på telefon +45 72 20 08 66.