Foto: Boligkontoret Danmark

I maj 2020 blev der vedtaget en bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger for 30 mia. kr. Boligkontoret Danmark, der administrerer over 30.000 boliger, går nu forrest i forhold til at indfri aftalens grønne ambitioner og stifter et grønt laboratorium sammen med virksomheden SustainSolutions.

Det grønne laboratorium vil bidrage med konkrete løsninger til at understøtte den grønne omstilling ift. energieffektivitet, indeklima, nudging, grøn energiproduktion, grøn transport, biodiversitet og klimasikring. Deloitte vurderer der er et samlet investeringsbehov på ca. 55 mia. kr. inden for ovenstående områder inden 2040 i den almene sektor, hvorfor de løsninger vi skal finde rækker langt ud over de helhedsrenoveringer som boligaftalen adresserer.

Målet med samarbejdet er at implementere en bred og ambitiøs grøn tilgang til almene renoveringsprojekter, hvor både erhvervsliv, interesseorganisationer og den almene sektor bidrager optimalt til at finde løsninger, der kan sikre bæredygtige boliger og byggerier både nu og her – og i fremtiden.

”Klimakrisen er en af de største udfordringer vi nogensinde har stået overfor, og den grønne omstilling står lige nu og kræver en omlægning af et helt tankesæt gennem generationer. Den repræsenterer en omstilling og en ændring af hver eneste enkeltdel af samfundet som helhed – og her er byggeriet et centralt indsatsområde,” siger Jesper Telcs, chef for grøn omstilling hos Boligkontoret Danmark og fortsætter:

”I Boligkontoret Danmark renoverer vi tusindvis af boliger hvert år, og det er helt nødvendigt, at vi tager langt større og langt mere ambitiøse skridt, end de krav der er kommet til grønne screeninger i dag. Med dette samarbejde vil vi være spydspids for den almene sektors ambitioner og store potentiale på hele klima- og miljøområdet, så vi i fællesskab kan være motor for at føre fremtidens grønne initiativer og projekter ud i livet. For netop samspillet mellem private og offentlige aktører er helt afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling,” fortæller Jesper Telcs.

”Vi er ekstremt glade for at skulle skabe det grønne laboratorium sammen med en erfaren og ambitiøs organisation som Boligkontoret Danmark. Dette samarbejde vil tilvejebringe ny viden, løfte praksis og bringe de potentielle CO2 besparelser i den almene sektor op på et nyt niveau. Vi står overfor et meget stort grønt potentiale i sektoren, og det helt nødvendigt, at vi får realiseret besparelserne til gavn for beboere og klima,” siger Christian Niepoort, adm. direktør hos SustainSolutions.

Målbare resultater

Boligkontoret Danmark og SustainSolutions vil ift. den grønne tilgang arbejde målrettet med at implementere grønne tiltag i alle renoveringsprojekter. Samtidig vil de arbejde for at løfte niveauet i de grønne screeninger af projekter i Landsbyggefonden, der blev vedtaget i boligaftalen i maj 2020. Her er det centrale at få kastet lys over alle rentable grønne tiltag, der kan medtages til gavn for klimaet, biodiversiteten og beboerne, når spadestikket til en større helhedsrenovering tages.

Det grønne laboratorium vil også sikre, at nye finansieringsløsninger bidrager optimalt til realising af alle rentable projekter, hvorfor bl.a. Danmarks Grønne Investeringsfond, PKA og bankerne også vil blive inviteret med i samarbejdet. Laboratoriet vil bl.a. også være grobund for at undersøge nye teknologier og arbejde med energiadfærd ift. beboerne.

”Vi vil opsamle data og dokumentere resultaterne af vores arbejde. Det er et selvstændigt mål at stille den viden vores samarbejde med SustainSolutions generer til rådighed, så vi i sektoren i fællesskab kan løfte den grønne dagsorden op på et højere niveau,” siger Jesper Telcs.

”Vi kan potentielt skabe verdens grønneste ejendomssektor som resten af verden kigger mod, når der skal findes nye grønne løsninger. Ved en gennemtænkt renoveringsstrategi i ejendomsmassen kan vi rentabelt fjerne op til 10 % af det samlede danske CO2 aftryk, samtidig med indeklimaet i boligerne forbedres, så der er tale om en af de vigtigste sejre på vejen mod de 70%,” siger Christian Niepoort.

Samarbejdet er netop løbet af stablen og de første resultater forventes at blive fremlagt i december 2020.

Nyheder