Regeringen har sat et historisk ambitiøst klimamål for Danmark, som betyder at udledningen af drivhusgasser og CO2 skal nedbringes med 70 pct. inden 2030. Folketingets partier skal i 2020 forhandle en ny boligaftale på plads, der bl.a. omfatter renoveringsniveauet i hele den almene sektor. Aftalen skal sætte rammen for, hvordan vi sikrer os, at den almene sektor bidrager til Danmarks klimamål. Det er nødvendigt at energieffektivisere den almene sektor, hvis den grønne omstilling skal ske så billigt som muligt, viser en ny analyse fra EA Energianalyse.

Renoveringsbehovet i den almene boligsektor er 6 milliarder kroner årligt, men den eksisterende ramme for renoveringsstøtte er knap 2,5 milliarder. Det er en udfordring for at skabe energieffektive, sunde og attraktive boliger og boligområder i den almene sektor. I dag er der en kø på 450 projekter omfattende flere end 72.000 boliger i hele landet med et samlet finansieringsbehov på 18,4 milliarder kroner.

Over 1 million danskere har til huse i Danmarks 600.000 almene boliger. De har alle krav på en energivenlig og sund bolig i trygge og sikre boligområder. Mange af boligforeningerne arbejder med at modernisere deres boliger med støtte fra Landsbyggefonden, men det er nødvendigt at renoveringerne indeholder flere energibesparelsestiltag og at udviklingen går hurtigere – for klimaet og beboernes skyld.

Til dette formål står institutionelle investorer og ESCO-udbydere klar med grønne midler og kompetencer til at løfte de grønne renoveringer, så det kan blive grønnere, sundere og billigere at bo alment.

Anbefalinger

  1. Almene boliger skal energieffektivisere boligmassen 30 pct. inden 2030
  2. Almene boligforeninger skal have en energirenoveringsplan klar inden 2022
  3. ESCO-modeller, hvor leverandører garanterer energibesparelser skal udbredes
  4. Der skal udarbejdes en institutionel ramme, der klart anviser retningslinjer og anbefalinger for almen låntagning i forbindelse med energirenovering

Download anbefalingerne til vejen mod verdens mest energieffektive almene sektor (pdf) >

Nyheder