Økonomien er ofte en hindring, når ældre og energislugende installationer skal udskiftes med nye energi- og miljøvenlige. Aalborg Zoo har derfor gjort brug af et nyt finansieringskoncept, hvor nye energiløsninger betales tilbage med den energi der spares. 

Allan

Efteråret 2016 har stået i miljøets tegn for Aalborg Zoo. I samarbejde med SustainSolutions, Ib Andersen VVS, Eniig Energi og Schneider Electric har Aalborg Zoo skabt et større energirenoveringsprojekt, hvor ældre cirkulationspumper og ventilationsanlæg er blevet udskiftet med energivenlige løsninger.

Derudover er der blevet implementeret et energiledelsesværktøj, der skal hjælpe med at skabe et overblik over energiforbruget og dermed nedsætte ressourceforbruget.

“Projektet er en win-win situation. Vi sparer på energien, dyrene får et bedre indeklima og vi sparer miljøet for et unødvendigt CO2 udslip. Derudover gør vi brug af pensionsmidler, som derved er direkte med til at skabe danske arbejdspladser.” udtaler maskinmester Allan Korup fra Aalborg Zoo

Pensionsmidler blev startskuddet

For at realisere projektet har Aalborg Zoo gjort brug af SustainSolutions finansieringsløsning, som tilbydes i samarbejde med PKA.

Det betyder, at Aalborg Zoo ikke selv har haft penge op af lommen til etablering af de nye energiløsninger, der derimod betales tilbage via den energibesparelse, som de genererer.

Kontakten til SustainSolutions blev skabt gennem Ib Andersen VVS, der er fast tilknyttet Aalborg Zoo og har overblik over installationerne.

“Skal man selv ud og finde pengene til at energirenovere, kan sådan et projekt godt have lange udsigter.” udtaler afdelingsleder John Dohn fra Ib Andersen VVS.

Lavere energiforbrug

På dagligbasis vil Aalborg Zoo have fokus på at arbejde mod et mindre ressourceforbrug i henhold til dyrenes velfærd og behov. Dette skal en opdatering af CTS styringen og en opsætning af flere målere hjælpe med, hvilket skaber et overblik over energiforbruget og de tekniske installationer.

Schneider Electric har opdateret CTS styringen. Hermed er flere belysning, varme- og ventilationsanlæg nu styret fra CTS anlægget, ligesom det integrerer med Aalborg Zoos vandbehandlingsanlæg.

“Er der et anlæg, som ikke kører optimalt vil man få en alarm. På den måde kan man hurtigere afhjælpe fejlene i stedet for at skulle fysisk rundt i bygningerne og kontrollere.” fortæller Leonard Flint fra Schneider Electric.

Yderligere har Eniig Energi udskiftet gamle målere med nye. Hermed er der 197 målepunkter, som bliver indberettet automatisk til energiledelsessystemet hvert 15. minut og giver et overblik over forbruget i de enkelte bygninger. På den måde kan personalet hurtigere få indsigt i, hvor og hvornår der bliver brugt unødig energi.

“Erfaringer fra andre projekter viser, at man ved at øge fokus på energiforbruget og indføre energiledelse kan opnå en besparelse på op til 15 % af det samlede energiforbrug.” siger Torben Alminde Jensen fra Eniig Energi.

 

Her ses et skærmbillede fra energistyringssystemet, som viser et overblik over Aalborg Zoo.

Stort potentiale

At økonomien ofte er en hindring for at energirenovere, er en udfordring som mange selvejende institutioner, men også boligforeninger og erhvervsejendomme kan nikke genkendende til. Der er dog både et økonomisk og især miljømæssigt potentiale ved at energirenovere.

I Aalborg Zoo opnår man årligt en besparelse, som svarer til det årlige elforbrug i 26 parcelhuse gennem de nye installationer, og der er flere besparelser i vente med energiledelsesværktøjet. Samtidig har man kunne bidrage til at indfri havens målsætning om at gøre en forskel for miljøet.

“Vi håber, at vi ved at tage hånd om finansieringen kan fjerne en af de barrierer, der er forbundet med at energirenovere. Dermed håber vi også at få flere institutioner, boligforeninger og erhvervsejendomme til at indfri det potentiale, der ligger i at spare på energien og samtidig bidrage til at nedbringe den negative miljøpåvirkning.” siger Christian Niepoort, administrerende direktør i SustainSolutions.

Udover finansiering tilbyder SustainSolutions også at stå for energirenoveringsprojekter fra start til slut indenfor ventilation, solceller, belysning og varme.

Kontakt 


Nyheder