Kære Karsten Lauritzen og Lars Chr. Lilleholt,

Den hastebehandlede lovændring pr. 3. maj om 60/40-støtten til solceller har givet anledning til refleksion.

I SustainSolutions arbejder vi med større projekter inden for energirenovering, som vi sammen med PKA finansierer via de energibesparelser, som vi skaber – en på alle måder bæredygtig model for grøn omstilling.

Vi udvikler sammen med mange dygtige partnere de teknologier, systemer og forretningsmodeller, der skal til for at sikre en grøn omstilling – med alle de positive aspekter det, udover at bidrage til klimaindsatsen, fører med sig:

  • En dansk førertrøje inden for grøn omstilling – den vil kunne veksles til markedsandele i internationalt regi.
  • Finansieret energirenovering løser en markedsfejl – der kan dokumenteres en massiv underinvestering inden for energirenovering af ejendomsmassen. Det bliver vi fattigere af.
  • Vækst og arbejdspladser – en naturlig følge af ovenstående, men indlysende vigtigt på et tidspunkt hvor væksten ikke er prangende.

Men det kræver stabile rammer og hensigtsmæssige incitamenter på området. Vores projekter repræsenterer store, komplekse og ikke mindst langsigtede beslutninger for vores kunder. Hersker der tvivl om den politiske vilje og den konkrete lovgivning på området vil disse beslutningstagere helt forståeligt tøve.

PSO afgiften sikrer en stabil elpris, som investeringer i ny teknologi (der i sagens natur er usikre) kan ”læne sig op ad” – mange innovative projekter er blevet til virksomheder, vækst og arbejdspladser på denne baggrund, og det forekommer ikke svært at argumentere for det samfundsgavnlige i en sådan mekanisme.

Kan en finanslovsbaseret tilgang troværdigt udfylde denne rolle?

Måske. Det kommer an på i hvor høj grad I kan sikre brede og langsigtede aftaler, der sikrer, at beslutningstager kan føle sig tryg ved de politiske elementer i investeringsperioden – hos os har projekterne en horisont på mellem 4 og 12 år. Ønskelisten herfra i forhold til fremadrettet lovgivning er derfor:

  • Stabilitet! Rammevilkår vi kan planlægge efter. Forventningen om at lukrative støtteordninger er lige om hjørnet, er lige så ødelæggende for markedet som det modsatte. Blot vi får klar besked skal vi nok formå at udvikle teknologi og modeller, der fungerer.
  • Liberalisering af regler der står i vejen for samfundsmæssigt rentable investeringer – hvorfor må man eksempelvis ikke lease et solcelleanlæg? Kunne det fx ikke være en ide at omlægge fra time til døgnafregning, så man kunne bruge dagens produktion om aftenen og undgå batteriløsninger?
  • Administrativ klarhed og effektivitet – en hurtig udmelding om hvilke regler, der gælder på solcelleområdet og en enkel og hurtig administration af disse.

Skaber I ikke denne kontinuitet, forenkling af reglerne og dermed tryghed, bliver resultatet inaktivitet. I bremser dermed en lovende udvikling, hvor det er lykkedes at trække private midler ind i projekterne. Dermed øges sandsynligheden for, at grøn omstilling i sidste ende bliver en offentlig opgave.

Det forekommer kortsigtet, når det nu er muligt at skabe fornuftige langsigtede rammebetingelser.

Med venlig hilsen

Christian Niepoort, CEO, SustainSolutions

Nyheder